Hrvatske šume od utorka kreću s preuzimanjem ovogodišnjeg uroda žira prikupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima.

Za usluge skupljanja žira hrasta lužnjaka plaćat će 9 kuna bruto za kilogram fizičkim osobama i 7,20 kuna za kilogram + PDV pravnim osobama. Za žir hrasta kitnjaka cijena je nešto veća, odnosno za fizičke osobe 10 kuna za kilogram, a za pravne 8 kuna plus PDV.

Potrebe za žirom hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka u idealnim uvjetima iznose 250 do 280 vagona, 2.500.000 – 2.800.000 kilograma za žir hrasta lužnjaka, a 15 do 20 vagona, 150.000 – 200.000 kilograma, za žir hrasta kitnjaka. Ako se plan potreba ostvari, za sjemenski materijal koji će se koristiti za sadnju novih šuma, na temelju ukupne potrebne količine žira i cijene po kilogramu,

Hrvatske šume će za usluge sakupljanja izdvojiti više od 27 milijuna kuna.

Važno je napomenuti da otkupljuju samo kvalitetan žir, zdrav, bez vidljivih oštećenja, a onaj lošije kvalitete bit će vraćen skupljačima, jer takav nije za uporabu i ne može se koristiti za pošumljavanje. Prije početka sakupljanja sve fizičke i pravne osobe trebaju doći u pripadajuću šumariju gdje će im izdati dozvolu za sakupljanje sjemenskog materijala. Pravne osobe dodatno trebaju potpisati Ugovor s Hrvatskim šumama. Svi će sakupljači dobiti i detaljne upute vezane uz sakupljanje plodova.