Grad Vinkovci 2. svibnja raspisao je Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2019. godini. Svi zainteresirani, koji ispunjavaju uvjete, prijaviti se mogu još danas i sutra osobno ili sa sutrašnjim datumom svoje prijave poslati poštom.

Jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih i teško zapošljivih skupina radno aktivnih osoba je i organiziranje i uključivanje takvih osoba u programe javnih radova. Grad Vinkovci, ističu u Upravnom odjelu gospodarstva, i ove se godine uključio u Program javnih radova koji će se obavljati na području grada u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, koji sufinancira zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu. Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe.

Pravo prijave

Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju mjerom su obuhvaćeni: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju.

Prema duljini prijave u evidenciju mjera obuhvaća: mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca, mlade do 25 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, mlade do 29 godina prijavljene u evidenciju dulje od 12 mjeseci, osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci te osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Pravo prijave za obavljanje javnih radova u Vinkovcima imaju samo Vinkovčani, a natječaj je raspisan za 30 osoba, koje će biti pomoć prilikom uređivanja i održavanja spomenika kulture, arheoloških lokaliteta i nalazišta.

Sezonski i povremeni poslovi

“Zbog postojanja potrebe za kratkotrajnim intenzivnim radom na poslovima u razdobljima kada Grad Vinkovci organizira manifestacije poput Vinkovačkih jeseni, Vinkovačkog ljeta, Olimpijskoga dana, Rimskih dana, Dana piva te prilikom organizacije koncerata, osobe zaposlene na programu javnih radova su od neprocjenjive važnosti. Veliki broj manifestacija, gotovo na tjednoj bazi, iziskuje povećan broj djelatnika koji će raditi u pripremi te obaviti onaj dio posla koji slijedi nakon manifestacije. Tako da u povremene poslove ulaze: postavljanje pozornica, pomoć prilikom postavljanja scenografije na pozornicu, pomoć u postavljanju gledališta, pomoć prilikom postavljanja razglasa, čišćenje prostora poslije održane manifestacije, lijepljenje plakata ili pomoć prilikom postavljanja klizališta”, ističe Marko Jureta, pročelnik za gospodarstvo.

Uz povremene, tu su uobičajeni sezonski poslovi koji ulaze u djelokrug poslova javnih radova poput skupljanja trave, čišćenja snijega, razbijanja leda, čupanja trave na nogostupima, bojanja drvenih dijelova ograda, uklanjanja ambrozije…

Kroz protekle četiri godine u program uključeno 105 građana

“Program javnog rada, na kojem se temelji ocjena za su/financiranje mora se odnositi na društveno koristan rad te ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program. Kroz javne radove u protekle četiri godine bilo je zahvaćeno 105 naših sugrađana koji su, sukladno cilju ove mjere, a to je uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, dobili priliku zaposliti se na određeno vrijeme i ostvariti određeni dohodak”, ističe Marko Jureta.

A taj dohodak prema uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini, za šest mjeseci rada u punom radnom vremenu mjesečno iznosi 4.368,75 kn bruto.