Na dvoranskom plivalištu ”Lenije” održana je medijska konferencija projekta ”Naučimo plivati-škola plivanja” 2019. Projekt se provodi osmu godinu za redom, a namijenjen je svim učenicima osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije. U projektu je planirano sudjelovanje oko 1000 polaznika iz 50 osnovnih i područnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije (bez Vinkovačkih škola koje imaju svoj zaseban projekt). Projekt je započeo u subotu, 23.veljače, dok je planirani završetak sredina lipnja. Zbog velikog broja prijavljenih polaznika, projekt će se provoditi u dva ciklusa. “Ovaj projekt je gotovo nezamisliv bez podrške Vukovarsko-srijemske županije. Naša istraživanja koja su pokazala, da su djeca vrlo zadovoljna cijelim programom što nas posebno raduje, rekao je Željko Ilić, direktor vinkovačke Periske koja upravlja plivalištem. Kruno Šarić, pročelnik Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije istaknuo je kako su polaznici dali ocjenu odličan, što samo govori u prilog tome kako je projekt uspio. “Projekt je izuzetno važan, zbog toga što su djeca u danjašnje vrijeme stalno na kompjutoru. Podršku Vukovarsko-srijemske županije imat će i nadalje, a mislim da će biti i financijski veća.”, rekao je Šarić. Provoditelj obuke su iskusni treneri Vinkovačkog plivačkog kluba, a nešto više rekao je Zvonimir Pinter. “Vinkovački plivački klub u ovom projektu sudjeluje s pet školovanih trenera, bivših plivača koji će dati sve od sebe da svoje znanje prenesu na djecu. Cilj cijelog projekta je da se djeca priviknu na vodeni medij, oslobode straha i nauče plivati.”, rekao je Pinter. Prema riječima Marka Lončara, ako je više djece u obitelji prvo dijete plaća punu cijenu, drugo s popustom od 50 posto, dok treće dijete u obitelji ima obuku besplatno. “Nismo samo tu da dođemo i odradimo posao, mi smo tu da naši korisnici budu zadovoljni. Vrlo dobro kotiramo kod polaznika, a samo zadovoljni polaznik će se vratiti ponovo. Općina Ivankovo je prva prihvatila model da treći razredi idu svake godine. Želimo se zahvaliti županu Boži Galiću, pročelniku Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije Kruni Šariću i trenerima Vinkovačkog plivačkog kluba, općinama, jer zajedno smo stvorili jednu lijepu priču koja traje godinama.”, rekao je Lončar. Nositelj projekta je Periska d.o.o., a glavni pokrovitelj Županija koja iz UO za sport, mlade i demografiju izdvaja 50.000,00 kuna za njegovu provedbu. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Agencije za odgoj i obrazovanje) i zadovoljava sve stručne i pedagoške kriterije.