U Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima u punom su pogonu u borbi protiv koronavirusa od samih početaka pandemije u Hrvatskoj, organizirali su se i pripremili i kada se sve sagleda brojke su im u ovoj krizi konstantno zadovoljavajuće, no kako mjere borbe protiv pandemije popuštaju slijedi normalizacija sustava zdravstvenih ustanova, pa ih čeka puno posla i u organizaciji rada s pacijentima.

“Vinkovačka je bolnica tijekom epidemije bolesti COVID-19 prema naputku Nacionalnog kriznog stožera i Ministarstva zdravstva organizirala rad djelatnika tako da ih je podijelila u tri skupine, i to na način da jedna trećina djelatnika radi, jedna je kod kuće, a treća u pripravnosti, ako se dogodi da moraju otići na rad u druge zdravstvene ustanove, ili u slučaju proboja virusa SARS-Cov-2 u našu zdravstvenu ustanovu. Inače, u vinkovačkoj bolnici proboj virusa dogodio se u slučaju dva liječnika i dvije medicinske sestre, a svi oni, srećom, imaju lakšu sliku bolesti, pa se trenutačno nalaze na kućnom liječenju. Važno je istaknuti da unatoč pandemiji većina odjela vinkovačke bolnice radi te se zdravstvena skrb i dijagnostički postupci redovito pružaju svim hitnim i onkološkim pacijentima. Na Odjelu za infektivne bolesti trenutačno su zaposlena dva liječnika specijalista infektologa te dva specijalizanta infektologije. Oni rade u smjenama po sedam dana. Na sličan način rad je organiziran i za medicinske sestre na tom odjelu, a podijeljene su tako da jedan tim sestara radi tjedan dana, a potom su dva tjedna kod kuće. Ipak, da bi se takav optimalan omjer rada i preventivne samoizolacije postigao, bilo je potrebno na Odjel za infektivne bolesti preusmjeriti veći broj medicinskih sestara s drugih odjela bolnice”, objašnjava Sonja Marinković, glasnogovornica u vinkovačkoj bolnici.

Na Infektivnom odjelu, koji je posebno pripremljen za prihvat oboljelih od koronavirusa, trenutačno je 40 kreveta, a od početka pandemije kroz njega je prošlo 10 pacijenata sa srednje teškom kliničkom slikom bolesti.

“Dobra je stvar što smo bez većih potresa uspjeli proći kroz ovaj period, odnosno bili smo pošteđeni veće navale bolesnika. Imali smo određeni broj testiranja i određeni broj hospitaliziranih bolesnika, nekih i u težem stanju, no sve smo uspješno riješili i nismo morali niti jednog našeg bolesnika slati na daljnje liječenje u Osijek. Isto tako, hvala Bogu, nismo imali ni smrtnih slučajeva. Sve to uspjeli smo postići zahvaljujući disciplini građana Vinkovaca i naše županije, ali i izvrsnom radu naših epidemiologa, te posebice našeg odjela za zarazne bolesti i infektologa. Zahvaljujući njima svi smo se u svakom trenutku mogli osjećati sigurno”, ističe ravnatelj bolnice dr. Krunoslav Šporčić.

Dodaje i da će se reaktivacija zdravstvenog sustava odvijati postupno, ovisno o kadrovskim i prostornim kapacitetima. U prvih mjesec dana tako se očekuje reaktivacija u opsegu od 30 posto, a ne potpuna normalizacija rada.

Naime, s obzirom da epidemija nije završena, i dalje je potrebno provoditi sve ranije propisane protuepidemijske mjere. One i dalje uključuju smanjenje nepotrebnih osobnih dolazaka pacijenata u bolnice, ograničenje kretanja i zadržavanja pacijenata u bolnicama, te održavanje razmaka od 2 metra u zatvorenom i 1 metar na otvorenom prostoru. Stoga će pacijenti biti naručeni na točan termin, uz dovoljan prostorni i vremenski razmak između pacijenata. S obzirom na navedeno, broj pacijenata koje će moći primiti na preglede, pretrage i elektivne zahvate, nužno će biti manji nego što je uobičajeno.

“Kako normalizacija rada neće biti moguća odjednom, u punom opsegu, molimo pacijente da u bolnicu ne dolaze ako se ne radi o hitnim stanjima ili ako nemaju određeni termin pregleda, pretrage ili elektivnog zahvata. Ako su im raniji termini koje su imali otkazani zbog epidemije o novim terminima bit će obaviješteni telefonom. Novi termini će ovisiti o hitnosti stanja. Nadalje, ako su prije epidemije bili na listi čekanja, a još nisu dobili termin za pregled ili pretragu, na iste se mogu naručiti telefonom ili preko obiteljskog liječnika. Uz to, pacijenti koji dolaze na elektivni operativni zahvat ili pretragu kod koje se očekuje generiranje aerosola moraju doći s nalazom testa na COVID 19- ne starijim od 48 h. O načinu uzimanja brisa bit će obaviješteni prilikom naručivanja. Oni pacijenti kojima je na nalazu naveden neodređeni termin za kontrolu, primjerice za mjesec ili za dva mjeseca, također se trebaju na iste naručiti telefonom ili preko obiteljskog liječnika”, napominje dr. Šporčić.

Treba naglasiti da pacijenti koji osobno dođu u bolnicu naručiti se ili raspitati za razne informacije, neće biti pušteni u krug bolnice. Podizanje nalaza laboratorija OŽB Vinkovci i laboratorija Doma zdravlja, Transfuziologije OŽB Vinkovci i RTG odjela i dalje će se obavljati na porti od 13-15 sati, dok se za termine podizanja ostalih nalaza pacijenti mogu raspitati telefonom. I dalje je na snazi zabrana posjeta. Informacije o pacijentima obitelji mogu dobiti telefonom, a potrebne stvari za pacijenta ostavljaju se na porti kao i do sada.