- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Javni distributer vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. obavještavaju građane naselja Komletinci, korisnike javnog vodoopskrbnog sustava, kako je nakon završenih aktivnosti uključenja zdenca novoga vodocrpilišta Petkovac u Otoku kvaliteta vode u javnoj vodovodnoj mreži u Komletincima u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku uporabu te se voda može koristiti za piće i pripravu hrane. Ovo znači da se prekida vodoopskrba pitkom vodom putem cisterni.