U prostorijama Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima jučer je održano svečano uručivanje diploma o položenom lovačkom ispitu za 31 polaznika osposobljavanja, čime je završen jedan ciklus u kojem je povećana lovačka populacija.
Diplome polaznicima u ime predsjednika Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Mirka Bošnjaka, uručili su dopredsjednik Josip Župarić, članovi ispitne komisije i suradnici.
U svakom slučaju, moglo se čuti, veseli povećanje broja lovačke populacije, a većina novih lovaca će se priključiti lovačkim udrugama, što je korisno kako za udruge tako i za širu društvenu zajednicu.
U ime župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića, nazočne je pozdravio zamjenik pročelnika za poljoprivredu Krunoslav Buhač, te im zaželio “Dobru kob!”