Matica udruga umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije danas je u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održala redovitu Izvještajnu skupštinu. Matica djeluje kao krovna organizacija, a u ovom trenutku okuplja 30 udruga i 27 podružnica, ukupno oko 7400 članova. Glavne aktivnosti su organizacija odlazaka u toplice: u Lipik i Bizovac, te organizacija izleta i putovanja.

“Išli smo u Lipik četiri puta, a u Bizovac smo išli u sedmom i osmom mjesecu. Tako planiramo i ove godine. U Lipiku smo već bili dva puta, u lipnju idemo treći put, a u studenom četvrti. U srpnju i kolovozu ponovno je na redu Bizovac. Put je besplatan, a cijena ulaznice ostaje ista kao i prošle godine, 36 kuna”, istaknula je predsjednica Matice Kata Zovko dodajući kako je za svoje članove Matica tu i kada treba u nečemu pomoći.

“Ako su naši članovi bolesni, a ne mogu dobiti mjesto u toplicima i moraju dugo čekati, mi to pokušamo riješiti kako bi otišli u što kraćem roku. Pomognemo i pravno ako nešto trebaju i ako to možemo ili ih uputimo gdje bi se trebali obratiti i slično”, kazala je Kata Zovko.

Glavni tajnik županijske Matice udruga umirovljenika Mihajlo Tomašković ovom je prilikom istaknuo: “Za Maticu je važno da smo mi Matica udruga Vukovarsko-srijemske županije i da smo potpuno samostalni odnosno nemamo nikakvu iznad sebe organizaciju koja bi nama bila krovna. To se pokazalo dobro i mi uspješno provodimo sve naše aktivnosti i mislim da smo najaktivniji u Hrvatskoj. Radimo intenzivno, putujemo, organiziramo radionice… Uglavnom članstvo je zadovoljno što pokazuje i kontinuirano povećanje broja članova. Upravo sada pojavljuju se neki novi članovi koji nikada nisu mislili da će to biti, čak ni mi nismo mislili da će nam se priključiti. Tako da na području Vukovarsko-srijemske županije samo nekoliko udruga nisu naši članovi”.

Matica udruga umirovljenika svoje aktivnosti provodi i zahvaljujući suradnji s općinama, gradovima i Županijom, koji sudjeluju u financiranju troškova putovanja. U projektu koji se provodi već osam godina općine sudjeluju s 3 tisuće kuna godišnje, a gradovi i Županija sa po 10 tisuća kuna. Potporu radu Matice u ime Županije i Grada Vinkovaca i danas su dolaskom na Skupštinu i prigodnim obraćanjem iskazali u ime Županije, zamjenik župana Josip Dabro i u ime Grada Vinkovaca, zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić.