Svake se godine 16. svibnja obilježava Međunarodni dan celijakije – bolesti brojnih lica i uglavnom neprepoznate zbog njezinih simptoma. Prema europskim podacima o učestalosti bolesti, u Hrvatskoj ima najmanje 45 tisuća ljudi kojima prijete ozbiljne zdravstvene komplikacije zbog neliječene celijakije.

Celijakija je kronična upalna bolest tankog crijeva uzrokovana glutenom i uglavnom neprepoznata zbog njezinih brojnih simptoma. Bolest zahvaća sve dobne skupine oba spola, a može se javiti već kod dojenčadi ili pak kod odraslih. Ima je najmanje jedan od 100 stanovnika. Problem je što je prepoznata tek u dva do tri posto oboljelih, a pravilno liječena samo kod oko jedan posto prepoznatih.

Celijakija ili glutenska enteropatija obilježava trajna nepodnošljivost glutena, bjelančevine pšenice, ječma i raži, a možda i zobi i jedna je od najčešćih kroničnih gastroenteroloških bolesti. Ne postoje dva oboljela od celijakije s istim simptomima bolesti. Simptomi ovise o dobi bolesnika, trajanju i jačini bolesti, te oštećenju organa. Osnovni oblici celijakije su tipična, atipična i “tiha” celijakija. Ovisno o obliku može se manifestirati na crijevima, koži i na drugim organima i organskim sustavima.

Usprkos svim zdravstvenim rizicima samo 3% oboljelih od celijakije se pravilno liječi. Često treba i 11 godina dok se ne postavi točna dijagnoza bolesti. Mnogi i umiru od posljedica neliječene celijakije. Unatoč takvim podacima, ljudi, ali i zdravstveni radnici, relativno su malo svjesni prisutnosti celijakije kod svojih bolesnika.

Jedina učinkovita terapija celijakije je doživotna striktna bezglutenska dijeta. Već i male količine glutena mogu biti opasne za oboljele, stoga je potrebna iznimna aktivna briga i edukacija kako bi se prepoznali svi vidljivi i skriveni izvori glutena. Gluten može biti prisutan u prehrambenim proizvodima kao temeljni sastojak ili dodan kao derivat ako se hrana procesira. Skriveni izvori glutena su aditivi, konzervansi i različiti stabilizatori koji se nalaze u prerađenoj hrani, lijekovima i drugim proizvodima.

Pretpostavlja se da više od 7 milijuna ljudi diljem Europe boluje od celijakije, a do 25 posto oboljelih tek ima postavljenu medicinsku dijagnozu.