14 C
Vinkovci
Nedjelja, 29. svibnja 2022.

Milijun i pol kuna za treći ciklus projekta poticanja kvalitetnog novinarstva

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Agencija za elektroničke medije pokrenula je 2020. projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja u elektroničkim publikacijama na teme koje su od javnog interesa. Projekt je nastavljen i uspješno ostvaren u 2021., a u treći ciklus za 2022. ulazi sa značajno povećanim budžetom, objavila je AEM.

Naime, kako se navodi, Vlada Republike Hrvatske je Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu (NN 23/2022) utvrdila veći postotak za Program poticanja kvalitetnog novinarstva u iznosu od 1,81 % , u odnosu na 1,30 % u 2021. godini. Procjenjuje se da će ukupno ostvareni prihod do kraja 2022. za spomenuti Program iznositi oko milijun i pol kuna, što predstavlja povećanje za oko pedeset posto.

Program poticanja novinarske izvrsnosti potiče teme iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije, posljedica obnove nakon elementarnih nepogoda u Zagrebu, te lokalnih zajednica na području RH, života u doba pandemije COVID-19 i njegovih posljedica, industriju zabave, osobe treće životne dobi i osobe s invaliditetom, te odnosa Republike Hrvatske prema njenim građanima u dijaspori.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje, profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara.

U pripremi je Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama za 2022. koji  će Vijeće za elektroničke medije uskoro objaviti.

Više o projektu možete saznati na: https://www.aem.hr/ostalo/kvalitetno-novinarstvo/

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno