Pred hrvatskom policijom su reforme koja će zahvatiti cijeli sustav s naglaskom na digitalizaciju i ubrzavanje rada, najavio je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na početku svog drugog mandata u MUP-u. U razgovoru za Hinu Božinović je naglasio da će reforma zahvatiti cijeli sustav. “Njezini naglasci su u prvom redu korištenje fondova, digitalizacija na tragu potencijala koje je MUP dokazao i u vrijeme korona krize, a sukladno tome i ubrzavanje radnih procesa po svim linijama rada policije i izrada standardnih operativnih postupaka za rad policijskih službenika”, kazao je Božinović.

Dodao je da će reforma dovesti i do umrežavanja postojećih sustava s novim europskim informatičkim sustavima koji će, između ostalog, povećati unutarnju sigurnost granica. Planirano je i umrežavanje i modernizacija sustava civilne zaštite, zajedno s izradom novog zakona o civilnoj zaštiti, ali i pomlađivanje kadrova u cijelom sustavu, uz rješavanje pitanja mirovina i otpremnina policijskim službenicima koji su ispunili uvjete za mirovinu.

Na pitanje, kako će se reforma odraziti na svakodnevni policijski posao, odgovorio je da je  cilj što manje birokratizacije, korištenje suvremenih sredstava i fokusiranje službenika na rješavanje kaznenih djela, veća vidljivost policije na ulici, u kvartovima. “U praksi kada policajac zaustavi nekoga tko je napravio prometni prekršaj u toj će intervenciji obaviti sav posao, uključujući i izdavanje rješenja na licu mjesta. Da bi to mogao učiniti mora biti spojen sa svim relevantnim bazama i njegov postupak će u jedinici vremena biti arhiviran pa neće biti potrebe za pisanjem prijava ili posebnih izvješća na kraju radnog dana. Sve se treba i može napraviti na mjestu postupanja”, objasnio je.

Nakon godina bezuspješnih pokušaja u nekim ranijim mandatima, ističe, donijeli su odluku da će snimanje policajaca na zadatku biti jedan od reformskih poteza.

“Prvenstveno je nama u interesu da se time otklone najčešće neutemeljene optužbe na policijska postupanja prema građanima ili strancima na državnoj granici, a siguran sam da će to doprinijeti dodatnoj profesionalnosti i transparentnosti policijskog rada”, poručio je Božinović. Napomenuo je i da proces izdavanja dokumenata treba u najvećoj mjeri digitalizirati korištenjem sustava e-građani, te da su iza nas vremena u kojima je MUP bio jedina institucija koja je izdavala osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole.

“Spremni smo dio tog posla prepustiti tijelima lokalne samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima, kao što se vrlo uspješnim pokazalo rješavanje izdavanja prometnih dozvola u stanicama za tehnički pregled. Smatram da bi u nadležnosti MUP-a trebali ostati tek primitak u državljanstvo, dozvole za oružje te reguliranje boravka stranih državljana”, zaključio je.