Ministar turizma Gari Cappelli danas je u Osijeku potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ugostiteljsko-turističkom školom Osijek u ukupnom iznosu od 71,5 milijuna kuna. Projekt se 85 posto financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna. Dodijeljena sredstva pokrivaju 100 posto prihvatljivih troškova u okviru projekta.

„Izrazito mi je drago što smo danas potpisali Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku kao jednoj od ukupno dva centra kompetentnosti u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Projekt uspostave Regionalnih centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu vrlo je važan za osnaživanje kontinentalnog turizma kroz osiguravanje kvalitetnog stručnog turističkog i ugostiteljskog kadra s ovog podneblja i šire iz drugih dijelova Slavonije, Baranje, Srijema i ostatka Hrvatske koji će daljnjim razvojem kontinentalnog turizma imati priliku ostvariti svoju profesionalnu karijeru u našoj zemlji, predstavljajući i nudeći domaće proizvode i istinsku slavonsku dobrodošlicu“, istaknuo je ministar Cappelli prilikom potpisivanja ugovora.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Osijeku provodit će projekt pod nazivom „VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Glavne aktivnosti projekta bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavaca. Tako će se aktivnosti projekta provoditi u partnerstvu s osnivačem Osječko-baranjskom županijom, s Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono te s poslodavcima HUP-ZAGREB d.d., SUNČANE TOPLICE d.o.o. i PALISADA d.o.o. Također, kroz projekt osigurana je suradnja s obrazovnim ustanovama, i to s četiri srednje strukovne škole s područja četiri slavonske županije, koje pružaju obrazovanje iz turističkog i ugostiteljskog smjera, s Ekonomskim fakultetom u Osijeku i s Filozofskim fakultetom Osijek.

Regionalni centar kompetentnosti u Osijeku kroz redoviti sustav strukovnog obrazovanja razvijat će standard kvalifikacije i strukovni kurikulum za kvalifikaciju slastičar te izborni dio kurikuluma poduzetništvo/management/upravljanje selektivnih oblika turizma. Uz navedeno, razvijat će se također relevantni standardi i obrazovni programi u obrazovanju odraslih za kvalifikacije: slastičar, specijalist, kuhar nutricionist, specijalist destinacije kontinentalnog turizma, konobar specijalist, pivski sommelier, kuhar jela hrvatske nacionalne kuhinje – kuhinja Slavonije i Baranje, priprematelj tradicionalnih slastica Hrvatske i tradicije u novom ruhu i voditelj turističkog gospodarstva. S obzirom na obuhvat kvalifikacija, regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Osijeku profilirat će se kao centar izvrsnosti koji će generirati najbolje kadrove u segmentu kontinentalnog turizma, s naglaskom na slastičarstvo, kao temeljno obrazovanje, ali i specijalizaciju, koja će postaviti ne samo Slavoniju, nego i cijelu Hrvatsku kao destinaciju u kojoj se njeguje slastičarska izvrsnost.

Razvojem i provedbom programa redovitog srednjoškolskog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja, nabavom opreme i inovativnih programa korištenja novih tehnologija u RCK Osijek osiguravaju se programski uvjeti rada, čime postaje centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Budući da cjelokupni sustav obrazovanja počiva na nastavnicima, u centru će se usavršavati upravo oni odgojno-obrazovni radnici uključeni ne samo u izvođenje suvremene nastave, nego i svih onih koji su u tijeku, a čija će izvedba osigurati prijeko potreban kvalitetni ljudski potencijal, koji će biti spreman aktivno i učinkovito uključiti se na tržište rada u Republici Hrvatskoj.