OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, kao posredničko tijelo u postupku dodjele bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, donijelo odluku o financiranju za projekt „Energetska obnova zgrade arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci“ koju je na navedeni Poziv prijavio Grad Vinkovci u suradnji s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Za navedeni projekt ukupni prihvatljivi troškovi iznose 960.295,09 kuna, a odobrena su bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta energetske obnove arheološkog odjela Gradskog muzeja u iznosu od 603.554,54 kuna.

Ovim Pozivom podupire se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.