Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za potporu u sklopu EU projekta ”Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata”

Poziv je objavljen temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske 4. svibnja 2018. godine kao Program de minimis potpora, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Potpore za samozapošljavanje po ovom Pozivu sufinancirane su sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Tematskog cilja „Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage“, Investicijskog prioriteta 8.i. „Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene i osobe daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage“ te Specifičnog cilja 8.i.2. „Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena“.

Potpora iznosi najviše 80.000,00 kuna. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2021.

Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u područnim jedinicama Ministarstva i županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć.

Za sve upite možete se obratiti na adresu elektronske pošte: euprojekti@branitelji.hr