Ministarstvo turizma dodjeljuje dodatnih 32,4 milijuna kuna za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ministar Cappelli danas je potpisao 22 ugovora s predstavnicima ustanova za obrazovanje
odraslih i udruga koje djeluju u sektoru turizma i ugostiteljstva vrijedna više od 32 milijuna
kuna, a koji se dodjeljuju u sklopu natječaja za poboljšanje pristupa ranjivim skupinama
tržištu rada. S obzirom na to da je zaprimljen značajan broj kvalitetnih projektnih prijedloga, aktivirana je rezervna lista i povećana alokacija za projekte koji nisu uspjeli ući u prvobitnu financijsku omotnicu Poziva koji je realiziran prošle godine s iznosom od 31,5 milijuna kuna.

Stoga se ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava u okviru Poziva koji pridonosi povećanju zapošljivosti ranjivih skupina povećala na preko 63 milijuna kuna, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 85%, odnosno 53,5 milijuna kuna.

„Ova Vlada svjesna je važnosti i mogućnosti koje turizam nudi te stoga mnogo napora
ulažemo u edukaciju, aktivaciju i popularizaciju turističkih i ugostiteljskih zanimanja. Kroz
ovaj projekt osigurali smo dosad više od 63 milijuna kuna, a njime želimo omogućiti i olakšati pristup ranjivih skupina tržištu rada u turizmu. Turizam možemo razvijati jedino sinergijom javnog, privatnog i civilnog sektora jer je turizam industrija doživljaja i emocija. Svatko može biti dio uspjeha hrvatskog turizma i zato je važno je da svi zajedno nastavimo raditi na stvaranju konkurentnog i socijalno odgovornog turizma u Hrvatskoj“ istaknuo je ministar Cappelli prilikom svečanosti uručivanja ugovora.

„Iz Europskog socijalnog fonda za socijalno uključivanje različitih ranjivih skupina do sada
smo ugovorili 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Posebno bih željela istaknuti uspješne projekte poput programa „Zaželi“, produljeni rad vrtića, osiguravanje osobnih asistenata za osobe s invaliditetom. Pozivom za koji su danas potpisani ugovori odgovorit ćemo na potrebe ranjivih skupina koje ćemo dodatno educirati i omogućiti im da stječu nova stručna i praktična znanja. Kroz ovaj Poziv ranjive skupine učinit ćemo lakše zapošljivima, što je u skladu s politikom zapošljavanja ove Vlade u koju smo u prve dvije godine mandata uložili 4,5 mlrd kn, a samo ove godine dodatne dvije milijarde“ izjavila je državna tajnica Burić.

Ovim natječajem financiraju se projekti koji pridonose povećanju zapošljivosti ranjivih
skupina: nezaposlenih, osoba mlađih od 25 godina i starijih od 54 godine. Uz ministra
Cappellija danas je na javnom potpisivanju ugovora sudjelovao i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kao supotpisnik te državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Majda Burić kao predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, odnosno Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prema odluci financirati će se sljedeći projekti u Vukovarsko-srijemskoj županiji :

-Za cijeli život, UP.02.2.2.03.0011, Učilište Modus – ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvoja Vukčića Hrvatinića 89 ,32 100 Vinkovci, OIB73723299851, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 781.514,04 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

-INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu, UP.02.2.2.03-0030, UČILIŠTE STUDIUM – ustanova za obrazovanje odraslih, Ivana Gorana Kovačića 3, 32 000 Vukovar, OIB: 04198000932, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.880.605,86 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

-Nova znanja za nove poslove u turizmu u VSŽ, UP.02.2.2.03.0031, TEHNIČKO UČILIŠTE VINKOVCI, ustanova za obrazovanje odraslih, Ljudevita Gaja 18, 32100, Vinkovci, OIB: 666602001615, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 997.744,84 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

-EDU Tour-obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva u Vinkovcima, UP.02.2.2.03.0053, Učilište Cibalae, Ustanova za obrazovanje odraslih, Vatrogasna 5, 32100, Vinkovci, OIB: 58874775395,u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.887.747,65 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Detaljnije na sljedećoj poveznici.