Na snagu je stupila privremena Naredba Ministarstva zdravstva koja je na snazi do 30. rujna, a prema kojoj se “u cilju zaštite života i zdravlja ljudi zabranjuje uporaba dušikova monoksida putem proizvoda koji se ne upotrebljavaju u skladu s namjenom predviđenom od proizvođača”.

Prevedeno na razumljiv jezik, to znači da je Ministarstvo udovoljilo zahtjevima lokalne vlasti u Novalji da se spriječi zloporaba ampula plina koji se inače koristi u slastičarstvu, a partijaneri ga rabe kao drogu.

Dušikov monoksid koristi se prije svega u slastičarstvu, ali i medicini kao anestetik i stručnoj javnosti popratne su pojave poznate, kaže dr. Slavko Sakoman, koji je sudjelovao u izradi prijedloga koji je Grad Novalja uputila Ministarstvu. Iako je lako dostupan posljedice uzimanja mogu biti kobne. Ako je netko na lijekovima ili nekim drugim drogama i alkoholu, veća količina toga anestetika, odnosno “smijavca”, može suziti svijest, a u konačnici dovesti i do smrti. To je, dakako, najtragičnija posljedica, upozorava poznati borac protiv zloporabe droga.

Osim što stvara euforiju kod korisnika, najčešće otvara put ka uzimanju još težih droga, napominje dr. Sakoman. Stoga ističe, kako bi se trebalo što prije naći dugoročno rješenje za zabranu spornog plina. S time se slaže i Mario Bertina, savjetnik Grada Novalje, inače bivši šef PNUSKOK-a. Dok god se dušični oksidul ne nalazi na popisu opojnih droga i drugih supstanci koje su psihotropne, do tog trenutka on će biti i dalje dostupan na ulicama i bit će zlouporabljen na način na koji ga se zloupotrebljava, znači inhaliranjem, kaže Bertina.

Temeljem naredbe ministarstva, ne mogu postupati policajci, nego samo carina, inspekcijske službe i komunalni redari. Znači, oni koji bi danas bili zatečeni u Novalji, a Novalja je i dalje puna, znači ti kiosci i dućančići su puni što se tiče ponude i prodaje tih ampula. Znači, inspekcijska služba koja bi ih zatekla s time, može ih kazniti, dodaje Bertina. Stoga u Gradu Novalji do iduće godine očekuju cjelovito rješenje, te pripremaju projekt kako spriječiti ostanak svih vrsta droga na otoku nakon što završi sezona.