15 C
Vinkovci
Petak, 2. lipnja 2023.

Močvarno stanište Zib uključuje se u Spačvanski bazen

Više od autora

- vl promo-

Temeljem inicijative JU za zaštićene prirodne vrijednosti Vukovarsko- srijemske županije i dostavljenih podataka, predlaže se uključiti područje Zib u Natura područja Spačvanski bazen i Spačva JZ, s kojima u cijelosti graniči. Zib je stari rukavac Save u kojemu su ostala očuvana močvarna i vodena staništa važna za ptice močvarice i druge vrste vodenih i močvarnih staništa.

Inače močvarna staništa predstavljaju najugrožena staništa, iza njih su prema ugroženosti svrstani pašnjaci. Ukoliko se područje stavi u zaštitu NATURA 2000, neće se smjeti crpsti voda i s drugih dijelova, a to je za sada s površine od stotinjak hektara, te će se tako biljni i životinjski svijet moći nesmetano razvijati. Osim toga ovo područje predstavlja i veliki potencijal za lokalnu upravu i kopneni turizam, pogotovo jer se u relativnoj blizini priprema izgradnja Biološko edukacijskog centra “Vrata Spačve” te bi sve skupa moglo otvoriti i određeni broj radnih mjesta na zadovoljstvo i korist mještana.


S obzirom da se radi o bari, tj. starom rukavcu Save, Zib je važan i za ciljne vrste i stanišne tipove područja. Vrste koje se mogu pronaći na ovom području su: crna roda, vidra, barska kornjača, crveni mukač, razne ptice močvarice, veliki panonski vodenjak itd.

 

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno