Konjički klub Dunavski raj iz Vukovara predstavio je projekt “Na leđima konja do nove budućnosti“. Kako je rečeno na konferenciji za medije, nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar i Lokalna akcijska grupa Srijem. Prema riječima voditeljice projekta Andrijane Vidaković kroz projekt će se provoditi praktična obuka za rad u konjogojstvu kreirana po njihovoj mjeri, u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva na području Vukovarsko-srijemske županije. Najavila je i kako s konkretnim aktivnostima u sklopu projekta započinju studenom. „Te aktivnosti obuhvaćaju rad s konjima, potkivanje i orezivanje kopita, učenje jahaćih vještina, održavanje unutarnjih i vanjskih prostora, hranjenje i pojenje konja. U projektu sudjeluje 20 osoba s intelektualnim teškoćama, članova Udruge Golubica u dobi od 18 do 20 godina, a s ciljem da se osobe s intelektualnim teškoćama što bolje i uspješnije integriraju u društvo te postanu konkurentnije na tržištu rada“, rekla je Vidaković.