Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac večeras je u Vinkovcima na proširenoj sjednici Županijskog odbora HDZ-a Vukovarsko srijemske županije prezentirala prijedlog nove podjele prostornih jedinica NUTS 2 razine. Poznato je kako studija o novoj NUTS 2 klasifikaciji u Republici Hrvatskoj sadrži 9 varijanti od kojih je kao najbolja definirana Varijanta 1.

Podjela prema ovoj varijanti obuhvaća Središnju i Istočnu Hrvatsku u kojoj su Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, Sjevernu Hrvatsku u kojoj su Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka županija, Jadransku Hrvatsku u kojoj su Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarskai Dubrovačko-neretvanska županije te Grad Zagreb. Upravo Grad Zagreb, istaknula je ministrica Žalac, glavni je nedostatak aktualne podjele na NUTS 2 regije iz 2012. godine, koju čine Kontinentala Hrvatska i Jadranska Hrvatska, a koja se pokazala vrlo lošom za slavonske županije. Riječ je o velikom utjecaju Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske, što ima za posljedicu slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za sva područja Kontinentalne Hrvatske čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba. Naime, istaknula je ministrica Žalac referentni pragovi za određivanje razina korištenja regionalnih potpora su 45%, 60%, 75% i 100% prosjeka Europske unije prema BDP-u po stanovniku. Iz toga je jasno da županije Kontinentalne Hrvatske koje bilježe vrlo niske razine BDP-a po stanovniku nisu u mogućnosti „konzumirati“ najpovoljnije razine regionalnih potpora, jer, zbog utjecaja Grada Zagreba, BDP po stanovniku cijele regije prelazi granicu od 60%.

Izdvajanje Grada Zagreba kao zasebne NUTS 2 regije konačno se može utvrditi podjela na NUTS 2 razini koja će omogućiti najveći stupanj povoljnosti kako u pogledu korištenja EU fondova tako i u pogledu korištenja regionalnih potpora.

Ključne prednosti podjele koje donosi Varijanta 1 su: najviša razina regionalnih potpora za 8 županija s ukupno 27,7% stanovnika, Središnja i Istočna Hrvatska će s velikom vjerojatnosti imati pravo na najveću razinu regionalnih potpora do 2034. godine, sve regije osim Grada Zagreba su ispod 60% BDP po stanovniku, nizak rizik od nemogućnosti promjene NUTS 2 podjele u budućnosti.

Nova podjela na snagu bi trebala stupiti s 2023. godinom. Postupak je to koji slavonskim županijama pa tako ni Vukovarsko-srijemskoj ne nameće nikakve obveze osim da se što bolje pripreme za iskoristiti mogućnosti koje će im se otvoriti.

“Dakle, ono što županije trebaju raditi je pripremati kvalitetno svoje projekte i pripremiti se za domaće i strane investicije. Ako govorimo o povećanju potpora to će sigurno biti zanimljivo i potencijalnim ulagačima i gospodarstvenicima je će imati duplo bolje uvjete nego što to imaju danas”, istaknula je ministrica Gabrijela Žalac.