Danas je u Vukovaru održana 16. sjednica Županijske skupštine, opširan dnevni red pred vijećnike je za početak stavio Analizu stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini, te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, a koje je okupljenima pobliže objasnio načelnik Stožera civilne zaštite Zdravko Kelić.

Između ostalog istaknuto je kako Stožer funkcionira izvrsno u okviru prethodno zadanog proračunskog okvira te da je uloga Stožera neminovna u očuvanju sigurnosti građana županije. Ipak, u raspravi je naglašeno kako je neophodno konstantno ažuriranje podataka koji se odnose na lokalne stožere, kako bi se u eventualnim potrebama izbjegle neželjene situacije te kako bi se u svakom trenutku znalo s čime se raspolaže te na koje se osobe može računati.

Izniman interes vijećnika izazvala je Informacija o statusu strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije koju je iznio ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota. U uvodu je ukratko naglašeno kako je Razvojna agencija likvidacijom Hrasta d.o.o., a čiji je pravni sljednik, postala javna ustanova s javnim ovlastima zadužena za koordinaciju i pružanje potpore gospodarskom razvitku županije. Podsjetio je kako je Županijska skupština u lipnju 2018. godine usvojila Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije kojom je definirano 10 strateških projekata izabranih od strane Partnerskog vijeća Vukovarsko-srijemske županije.

Važno je napomenuti kako su projekti u različitim fazama realizacije a najbliže konkretizaciji su za sada Agrotehnološki centar, Drvno-tehnološki centar, te projekti navodnjavanja, prvenstveno Sopot Vinkovci i Blato Cerna. U raspravi je naglašeno kako su neki od projekata “iznad profita” te da bi ih trebalo realizirati bez obzira na ekonomsku prihvatljivost.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinka Čobanković. Kako je istaknuto, postupak izrade Plana razvoja može početi najkasnije 6 mjeseci od trenutno važećeg srednjoročnog strateškog dokumenta, odnosno Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije, što bi značilo da bi postupak trebao biti pokrenut do lipnja 2020. godine. Naglašeno je kako je Plan razvoja polazišni dokument bez kojeg nije moguće definiranje ni provedba strateških projekata.

Prijedlogom Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije definirano je kako će prvenstveno mikro i mali poduzetnici imati priliku aplicirati na razne vrste sufinanciranja čiji je ukupan iznos 900.000,00 kuna.

Svi uvjeti biti će definirani naknadnim javnim pozivima koji će detaljno definirati tko se, kada i gdje može prijaviti, koji su prihvatljivi troškovi i slično. Važno je napomenuti da će maksimalan iznos potpore po korisniku iznositi 50.000,00 kn. Podaci o javnim pozivima biti će objavljeni na županijskim web-stranicama, a rezultati javnih poziva biti će objavljeni u tjednim glasilima.