Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je najnovije podatke o iskorištenosti EU fondova po županijama. Vukovarsko-srijemska županija prema tim je podacima u samom vrhu po broju ugovorenih projekata, uz Grad Zagreb, Dubrovačko neretvansku, Primorsko-goransku i Osječko-baranjsku županiju. U izvješću prikazani su podaci za Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije , Operativni program iz područja učinkovitih ljudskih potencijala te Program ruralnog razvoja, a njihova je ukupna alokacija veća od 10 milijardi eura i mogu se koristiti do kraja 2023. godine. Kada su u pitanju podaci za Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije prema broju ugovorenih projekata po županijama nalazimo se na 7 mjestu sa ukupno 165 projekata ugovorene vrijednosti od 138 milijuna eura. Radi se od o korištenju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda za koji je do kraja 2023. godine osigurano za Republiku Hrvatsku 6,9 milijardi eura. Vukovarsko-srijemska županija najbolje rezultate ima u korištenju Operativnog programa iz područja učinkovitih ljudskih potencijala sa 54 ugovorena projekta što ju svrstava na 4 mjesto u poretku svih županija. Ukupna vrijednost ovih ugovorenih projekata je veća od 20 milijuna eura. Kada je u pitanju Operativni program iz područja učinkovitih ljudskih potencijala ukupna indikativna alokacija za ovo financijsko razdoblje je 1,6 milijarde eura, od čega je 1,5 iz Europskog socijalnog fonda, a ostalo iz proračuna Republike Hrvatske. Iz Programa ruralnog razvoja do sada na području naše županije ugovoreno je projekata u vrijednosti od 81 milijun eura što predstavlja udio od 6,7 % ukupno ugovorenih sredstava na nacionalnoj razini. Program ruralnog razvoja odnosi se na korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u kojem je nama u ovoj financijskoj perspektivi osigurana alokacija od 2,026 milijarda eura. Na području županije u ovom trenutku provodi se veliki broj projekata financiranih iz fondova Europske unije. Radi se o pozitivnom trendu ugovaranja projekata čiji se broj i vrijednost iz godine u godinu povećava. Koristimo priliku podsjetiti kako je tijekom rujna ove godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za dva razvojna projekta Vukovarsko-srijemske županije ukupne vrijednosti gotovo 55 milijuna kuna koji se financiraju iz državnog proračuna. Riječ je o ugovorima za provedbu projekata „Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura“ u Cerni i “Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ u Gradištu koji se u sto postotnom iznosu financiraju iz državnog proračuna u okviru ograničenog javnog poziva Ministarstva poljoprivrede u sklopu provedbe Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Ključ uspjeha dobre iskorištenosti novca iz europskih fondova leži u marljivom radu svih dionika uključenih u pripremu i provedbu projekata na svim razinama, od općina i gradova, lokalnih razvojnih agencija, preko poduzetnika, udruga građana do Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije kao regionalnog koordinatora koja je usmjerena na učinkovitu koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja naše županije.