Ukupno 7.415 učenika gimnazija i strukovnih škola pristupilo je ponovljenom, jesenskom roku državne mature, u posljednjih deset godina ovo je godina s najviše maturanata koji su maturu morali polagati na drugom roku. Po svim pokazateljima ovogodišnja generacija maturanata najlošija je generacija otkako je državne mature.

Od ukupnog broja pristupnika jesenskim rokovima pristupilo je 5.130 učenika strukovnih škola i 1.307 učenika gimnazija, a iz drugog je pokušaja rješavanja ispita ponovno najbolji rezultat postignut na engleskom jeziku.

U tome je predmetu na osnovnoj razini, kojem je pristupilo 1.244 učenika, njih dvoje ispit riješilo bez ijedne pogreške, piše Večernji list. To je ujedno jedini predmet na jesenskom roku u kojem je netko od pristupnika ispit riješio bez greške. Zanimljiva statistika pokazuje da je na jesenskom roku u engleskom jeziku na osnovnoj razini ukupno stotinu učenika koji su dobili odličnu ocjenu od kojih je devet gimnazijalaca i 82 učenika strukovnih škola. Rezultati su dosta loši bili u matematici.

Taj je predmet na višoj razini biralo 1.036 maturanata, a tek ih je troje, i to gimnazijalaci, dobilo odličnu ocjenu, dok 464 učenika ponovno nije uspjelo ostvariti zadovoljavajući prag na tome ispitu i ponovno su upisali jedinicu. Matematiku osnovnu razinu na jesenskom roku ponovno je palo 1.228 učenika od čega 1.107 učenika strukovnih škola.

Ukupno gledano najviše petica uspjeli su maturanti ostvariti na engleskom jeziku na osnovnoj razini. U izbornim predmetima najviše jedinica bilo je na fizici, gdje je 328 učenika dobilo nedovoljan, a samo jedan učenik od 432 pristupnika tome predmetu dobio je odličan. Ni na jesenskom roku maturanti nisu shvatili važnost državne mature i nužnost poštivanja pravila. Naime, kod jednog učenika ispod klupe pronađen je nedopušteni materijal pa su mu poništeni svi ispiti s jesenskog roka mature. Istu kaznu zaradilo je i troje učenika koji su zamijenili ispitne materijale.