U 2019. godini Hrvatske šume isplatile su više od 14 milijuna kuna općinama i gradovima na čijem području se nalaze šume koje eksploatiraju, a kao naknadu za vrijednost prodaje drveta na panju, najviše gradu Otoku i Općini Nijemci.

Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun lokalne jedinice na čijem je području obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture. Rezultat je to nastavka uspješnog poslovanja Uprave šuma Podružnice Vinkovci. Upravitelj Damir Dekanić ističe da je velikim trudom svih zaposlenih, njih 813, u prošloj godini postignut odličan rezultat, jer ostvarena je dobit značajno premašila planiranu. Posebno ističe značajno povećanje investicija i povećanje broja zaposlenih kao i znatna sredstva doznačena lokalnoj samoupravi kroz šumski doprinos.

“Jedna od važnih stvari odrađenih u prošloj godini je i stavljanje u funkciju velikog broja objekata u vlasništvu Hrvatskih šuma koji se već duže vrijeme nisu koristili. No, ono što nas je u godini iza nas posebno obradovalo je dobar urod žira, naime, nakon pet slabijih godina ova je konačno bila zadovoljavajuća. Ukupno je otkupljeno gotovo 700 tona žira hrasta lužnjaka kojim su se naplodile sastojine u obnovi”, objašnjava Dekanić.

Inače, za usluge skupljanja žira hrasta lužnjaka Hrvatske šume lani su plaćale 9 kuna bruto za kilogram fizičkim osobama i 7,20 kuna za kilogram + PDV pravnim osobama. Potrebe za žirom hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka u idealnim uvjetima iznose 250 do 280 vagona, 2.500.000-2.800.000 kilograma za žir hrasta lužnjaka, a 15 do 20 vagona, 150.000-200.000 kilograma, za žir hrasta kitnjaka.

Kako bi u budućnosti mogli lakše prebroditi razdoblja lošeg uroda žira, koja se redovito pojavljuju, u Upravi šuma Vinkovci na području Šumarije Županja napravljena je sortirnica i hladnjača za čuvanje žira, kapaciteta 250 tona. Ondje bi se u godini dobrog uroda skupio žir i sačuvao za sljedeću godinu.

“Napomenuo bih da su šume Spačvanskog bazena uglavnom starijih dobnih razreda i u razdoblju od 10 do 15 godina mnoge će trebati obnovu, a da se u našoj upravi itekako vodi računa o obnovama sastojina svjedoči i brojka od oko 400.000 sadnica koje bi trebale biti posađene prije početka vegetacije na području Lipovca i Strošinaca. Uz radove njege pomlatka i mladika na oko 2.000 hektara, dolazimo do brojke od preko 40 milijuna kuna uloženih u radove obnove, njege i zaštite sastojina u prošloj godini”, ističe Dekanić.