Foto: Grad Vukovar
U vukovarskom Borovu Naselju napreduju radovi na rekonstrukciji zgrade Radničkog doma.
Zgradu Radničkog doma čini prizemlje i 3 etaže od ukupno 6960 m2 zatvorenog dijela, koje će po završetku radova biti prenamijenjene za potrebe Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. U prizemlju će se nalaziti velika konferencijska trodijelna dvorana s knjižnicom, dok će se na katovima nalaziti učionice i uredi za profesore. Kompletno će se urediti i okolina s južne na sjevernu stranu, parkiralište s novom cestom i nova pješačka površina.
Ovo je, ističu u vukovarskoj Gradskoj upravi, jedan od kapitalnih projekata iz Intervencijskog plana grada Vukovara odnosno jeda od dva najveća projekta iz toga plana, vrijedan gotovo 60 milijuna kuna.
Ugovor ukupne vrijednosti 59.254.968,68 kuna s izvođačem radova, tvrtkom Iver, potpisan 15. rujna 2020., a rok izvođenja radova je 20 mjeseci.
Rekonstrukcijom postojeće zgrade, ističu u Gradskoj upravi, revitalizirat će se gradska četvrt Borovo Naselje kao i proširiti kapaciteti, nadograditi smjerovi te povećati standard Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u zgradi spomeničkog značaja. Projekt će imati značajan utjecaj na fizičku, društvenu i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara, omogućiti će bolje obrazovanje za uspješno poduzetništvo i daljnje školovanje u novima, modernim i suvremeno opremljenim prostorima.
Zgradu Radničkog doma izvorno je 30-tih godina prošloga stoljeća dao graditi industrijalac Jan Bata i od tada je Radnički dom predstavljao žilu kucavicu oko koje su se okupljale generacije građana Vukovara u poslovnom, kulturnom i svakom drugom društvenome smislu.

FOTO: FB Vukovar i okolica u prošlosti