Nedavno smo pisali o tome da je Vukovarsko-srijemska županija, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, među onima koje prednjače u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije, a iz istog tog izvora stižu i informacije o tome da se naša županija našla i među pet županija s najvećim rastom zaposlenosti.

Po novoj metodologiji DZS-a naša je županija s petog skočila na drugo mjesto, iza Zadarske i ispred Međimurske, Šibensko-kninske i Osječko-baranjske županije. Razlog povećanju zaposlenosti je, tumače stručnjaci, a što je i logično, pojačano korištenje EU novca u 2018. godini za niz projekata, od energetskih obnova do aglomeracija i navodnjavanja, a to je utjecalo i na rast broja zaposlenih koji rade na tim projektima.

Uz to, županije provode mjere protiv iseljavanja, za zadržavanje stanovnika i privlačenje novih te su razvile niz programa za poticanje poduzetništva, a ujedno i povećale iznose potpore. Vukovarsko-srijemska županija imala je rast zaposlenih u prošloj godini u odnosu prema godini prije za 7,54 posto, a u odnosu prema 2016., dakle posljednje tri godine, za 8,71 posto. Kako bi potaknuli investicije, U Županiji provode programe kreditnih linija kojima se poduzetnicima subvencioniraju kamate na realizirane kredite, a tu su i poticajne mjere za ulaganja na našem području.

Kako bi unaprijedili poslovanje i konkurentnost, te povećali zaposlenost, Vukovarsko-srijemska županija je u 2019. objavila i Program za poticanje poduzetništva te za provedbu tog programa osigurala 900.000 kuna.

Trenutno je naglasak na 10 poduzetničkih zona sa spremnom infrastrukturom za potencijalne investitore, a odnose se uglavnom na proizvodne i uslužne djelatnosti. Potencijalnim investitorima nude i oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dijela komunalne naknade, sufinanciraju administrativne troškove otvaranja poduzeća i kamate na kredite.