Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je 17. srpnja 2019. javni natječaj za prijam u kadetsku službu i to na preddiplomski studij Vojnog inženjerstva.

U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta u jesenskom upisnom roku bit će primljeni kandidati upisani na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i to do 70 kandidata, priopćeno je iz Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2019. godine.

Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, početkom rujna 2019. godine bit će upućeni na pripremni kamp.

Nakon završenog preddiplomskog studija, kadeti će biti primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Sve informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.