OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade “Vladimir Nazor” za 2017. godinu.

Spomenuta se dodjeljuje za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj. Važno je za napomenuti da se nagrada dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge, građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno i to u obliku: godišnje nagrade za najbolja umjetnička ostvarenja objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2017. godine u RH, pojedincu ili grupi umjetnika te nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima.

Dodatne informacije i potrebne obrasce moguće je dobiti na stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Prijedlozi se upućuju do 13. travnja 2018. godine.