18 C
Vinkovci
Srijeda, 27. rujna 2023.

Natječaj za poslovni prostor na četiri lokacije Općine Stari Jankovci

Više od autora

- vl promo-

Općinski načelnik Općine Stari Jankovci na svom 47. održanom radnom sastanku donio je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Stari Jankovci na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro.

Predmet javnog natječaja su zakupi poslovnih prostora u vlasništvu Općine Stari Jankovci koji su Planom upravljanja imovinom određeni za dodjelu organizacijama civilnog društva sa područja Općine radi provođenja njihovih programa i projekata od interesa za opće dobro.

Riječ je o zakupima na adresi D. Kovačevića 1, Srijemske Laze, i tri prostora u Oroliku, Ivana Gorana Kovačića 1, a Javni natječaj provest će se putem prikupljanja pismenih ponuda.

Najam prostorija iznosi 1,00 kuna/m²mjesečno, a u slučaju ulaska Općine Stari Jankovci u sustav poreza na dodanu vrijednost, iznos mjesečne naknade za korištenje nekretnine uvećat će se za PDV, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Osim naknade za korištenje, korisnik nije obvezan plaćati tekuće troškove održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja nekretnine (struja, voda, telefon, grijanje) budući će se isto podmirivati iz sredstava najma tog prostora.

Korisnik ne može vršiti preinake nekretnine bez pisanog pristanka vlasnika te se i u slučaju pristanka vlasnika obvezuje sam snositi troškove te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu vlasniku ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

Ponude se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Općine do 10 sati. Povjerenstvo će nakon pregledanih ponuda sastaviti Zapisnik i rezultati će biti javno objavljeni za svaki pojedini poslovni prostor na web stranici www.o-jankovci.hr te će biti otvoren rok od 8 dana za prigovor po odluci.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno