Foto: MORH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu Javni natječaj za prijam u kadetsku službu na studij Vojnog vođenja i upravljanja i Vojnog pomorstva, natječaj za prijam 15 liječnika i za ugovorni prijam 350 vojnika/mornara u Hrvatsku vojsku.

U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta bit će primljeno do 71 kandidat upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija. Na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja bit će primljeno do 40 kandidata, a na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo do 25 kandidata državljana RH i šest kandidata stranih državljan. Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2019. godine.

Ministarstvo obrane prima petnaest kandidata/kinja za osposobljavanje za časnike zdravstvene službe, čije osposobljavanje započinje u rujnu 2019. godine. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu, a za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, nema dobnog ograničenja. Kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu te im se dodjeljuje časnički čin natporučnik, a potom se raspoređuju na časničku dužnost. Položeni državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Naime, kandidati koji nisu položili državni stručni ispit, bit će po prijemu u službu upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima te o trošku Ministarstva obrane.

Sve informacije i natječaji objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva obranewww.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814, te u Područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane.

Kandidati odnosno kandidatkinje će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz prijavu na natječaj kandidati odnosno kandidatkinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju.