Kućni broj se određuje u svrhu lociranja zgrade u prostoru, te evidentiranja zgrade u adresnom sustavu. Vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanje rješenja za nove kućne brojeve, izdavanje uvjerenja o postojećim kućnim brojevima obavlja Državna geodetske uprava Područni ured za katastar Vinkovci.

Saka kuća mora imati propisno označen kućni broj, u protivnom bi mogli dobiti novčanu kaznu. Više je razloga zašto je potrebno imati propisno označeni kućni broj na svojoj kući ili zgradi. Jedan od njih je svakako popis stanovništva koji se u Hrvatskoj provodi svake desete godine, a četvrti popis stanovništa, kako je najavljeno, provesti će se od 1. travnja do 7. svibnja 2021. godine. Pogrešno označeni, izblijedjeli ili nepostojeći kućni brojevi stvorili bi nepremostiv problem u preciznoj provedbi popisa, dok će propisno označene zgrade i kuće tako uvelike olakšati posao ljudima koji će obavljati popis stanovništva.

Isto tako postavljanjem kućnog broja osigurava se kvalitetna, brza i pravilna dostava svih vrsta pošiljaka sukladno propisanim rokovima. Poštari koji dulje vrijeme obavljaju dostavu na istom području već su upoznali korisnike i mogu obaviti svoj posao čak i kad nema kućnog broja. Međutim, zbog neoznačenih kuća poštarima na zamjeni dostava je znatno otežana i u pojedinim slučajevima praktički potpuno onemogućena.

Rješenja o kućnim brojevima izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Ured za katastar Grada Vinkovaca, dok provjeru obavljaju nadležne komunalne službe koje vrlo rijetko ili gotovo nikada ne naplačuju novčane kazne te za sada izdaju samo mjere upozorenja. Zahtjev za rješenje o kućnom broju predaje se u nadležnim katastarskim uredima Državne geodetske uprave, odnosno u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Vinkovaca. Rješenje kojim se određuje kućni broj zgrade sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.

Pločicu s kućnim brojem zgrade o svom trošku dužni su postaviti vlasnici stoga smo provjerili kolike su danas cijene kućnih brojeva. Možete ih kupiti u specijaliziranim trgovinama, kao i na Internetu. Emajliranu plavu pločicu kućnog broja građani mogu nabaviti po cijeni od 50 kuna, onaj od nehrđajučeg čelika je 80 kuna, dok se cijene kućnog svjetlećeg broja te solarne svjetiljke s kućnim brojem kreću od 100 pa do 1000 kuna.