Početkom ove godine bilo je najavljeno kako će se zbog promjene kurikuluma i programa Škole za život u proljeće 2021. provesti probna državna matura za učenike trećih razreda. Međutim, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja potvrdili su kako je zbog epidemiološke situacije vrlo izgledno da ona neće biti provedena. Ipak, ispitni katalozi za maturu 2022. po novom kurikulumu bit će objavljeni uskoro, kao i ogledni ispiti za učenje.

Trebao je to biti jedan ispit, neovisno o tome jesu li učenici išli u eksperimentalni program Škole za život ili po „starom“ programu, jer će se ispit raditi na temelju preklapajućih dijelova programa. Bio je razrađen cijeli koncept prema kojemu bi oko 37 tisuća ovogodišnjih trećaša iz srednjih škola na probnoj maturi polagalo hrvatski jezik i matematiku, a od izbornih predmeta fiziku ili likovnu kulturu.

„Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja započeo je rad na pripremi ispita za državnu maturu 2022. početkom ove godine. Tada je razmatrana provedba ispita probne državne mature za učenike koji će u idućoj školskoj godini pristupiti ispitima državne mature. U tijeku procesa izrade novih ispitnih kataloga za državnu maturu 2022. prema predmetnim kurikulumima, vodilo se računa da budu zastupljeni samo oni ishodi koji su bili zastupljeni u nastavi neovisno o tome je li pojedina škola bila uključena u eksperimentalni program Škola za život ili se u primjenu novih predmetnih kurikuluma uključila naknadno. Budući da ispiti državne mature od njenog uvođenja počivaju na ishodovnom pristupu, odnosno ispitni katalozi se temelje na obrazovnim ishodima, usklađivanje ispitnih kataloga za državnu maturu 2022 s predmetnim kurikulumima bilo je posve prirodno te nije dovelo do većih promjena u samim katalozima. Isto tako, ne samo da se u katalozima za većinu predmeta nisu bitnije mijenjali ishodi nego se niti struktura ispita nije znatnije mijenjala“, ističu iz NCVVO-a.

Kako piše portal Srednja.hr, iz Centra naglašavaju i da sam koncept državne mature, način provedbe i njeno značenje ostaju isti i u 2022. godini. Samim time, provedba ispita probne mature u školskoj godini koja se, s obzirom na trenutne okolnosti, nalazi pred brojnim izazovima, mogla bi predstavljati preveliko opterećenje za škole i učenike.

Centar planira do kraja ove kalendarske godine objaviti ispitne kataloge za državnu maturu 2022. što je gotovo godinu dana ranije nego što je obvezan prema Pravilniku o polaganju državne mature. Centar će kroz svoju mrežno sjedište Centar mature tijekom cijele školske godine pružiti nastavnicima i učenicima što više materijala koji će im biti korisni u pripremi za državnu maturu 2022., ali i državnu maturu 2021. jer imaju na umu i ovogodišnje pristupnike.

„Tako će za državnu maturu 2022. uskoro biti dostupni ispitni katalozi, ali i ogledni ispiti koje će se moći koristiti u nastavi, ali i samostalnome učenju. Zaključno, koncept državne mature i protokoli njene provedbe nisu se mijenjali. Izmjene ispitnih kataloga nisu suštinske s obzirom na to da su se oni i prije kurikularne reforme temeljili na obrazovnim ishodima“, poručuju.