Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu Grada Vinkovaca ima vrlo širok djelokrug rada i obiman raspon poslova kojima se bave dva odsjeka. U nizu poslova neke od aktualnosti izdvojila je pročelnica Marina Šimić Karaula.

Nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca čine stanovi, poslovni prostori, športski objekti, objekti za predškolske ustanove, neizgrađeno građevinsko zemljište, javne površine i nerazvrstane ceste. Između ostaloga, aktualnosti ima kada je riječ o stanovima, a riječ je o natječaju u svrhu utvrđivanja Liste reda prvenstva za gradske stanove. “Posljednji put ova je lista utvrđena 2017. godine. Kako se u siječnju ove godine mijenjala Odluka o davanju gradskih stanova u najam čime se za svakog maloljetnog člana obitelji umjesto dosadašnjih 3 boda sada dodjeljuje 15 bodova, a koja je još jedna od demografskih mjera Grada Vinkovaca, raspisan je novi natječaj, koji je objavljen 14. lipnja, a traje 30 dana”, ističe Marina Šimić Karaula.

Gradskih stanova uvijek je premalo u odnosu na zahtjeve

Nažalost, gradskih stanova uvijek je premalo da bi se moglo udovoljiti svim zahtjevima osoba koje se nalaze na Listi reda prvenstva. “To nam je jako žao, ali evo, pokušali smo barem ovim promjenama u bodovanju izaći ususret mladim obiteljima s djecom kako bi bile što bliže vrhu liste”, ističe Marina Šimić Karaula. A neovisno o Listi reda prvenstva, Grad iznimno može dati stan u najam osobama koje postižu iznimne rezultate važne za grad, potrebitim kadrovima kao npr. liječnicima te osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje, a nalaze se u iznimno teškom zdravstveno-socijalnom stanju. Valja reći i to kako se sredstva dobivena od prodaje stanova sa stanarskim pravom namjenski troše za povećanje fonda gradskih stanova. Svoje poslovne prostore, pak, Grad daje u najam putem natječaja, a tu se novina odnosi na udruge jer se sukladno novim zakonskim propisima sada i udruge moraju javljati na natječaj za određeni prostor i plaćati najam temeljem ugovora.

U Ulici D. Žanića-Karle nove parcele, a u Mirkovcima cijeli novi kvart

Među brojnim poslovima koji su u tijeku pročelnica Šimić Karaula kao aktualno izdvaja i postupak prikupljanja dokumentacije u svrhu privođenja namjeni objekta Mađarske škole. Također, u tijeku su energetske obnove zgrada osnovnih škola A.G. Matoša i V. Nazora, zgrade Gradskog muzeja ( bivši sudski zatvor ), zgrade u kojoj su sada i Muzej i Arhivski sabirni centar ( bivša Gruntovnica ) te nekadašnje zgrade “Hrvatskog sokola”. Energetska obnova planira se i za ostale zgrade te se prate natječaji, a cilj je učiniti ih ekonomičnijima, ali ih ujedno i obnoviti.

Ono što će građane sigurno zanimati je i podatak kako se u Ulici Dragutina Žanića – Karle pripremaju gradilišta koja će ići u prodaju, a u planu je i privođenje namjeni zemljišta u Mirkovcima ukupne površine 35.000 m2 na kojem će biti moguće formirati gradilišta i osigurati javne i društvene sadržaje, a parcele bi se po povoljnijim uvjetima prodavale mladim obiteljima.