U Novu godinu Udruga Bubamara ulazi s novim postignućima.

Udruga je postala član europske mreže ENSA – European Network of Social Authorities / Europska mreža za socijalna tijela – mreža gradova i europskih regija koja ima za cilj promicati međunarodnu suradnju u području socijalne skrbi, utemeljena je od strane Veneto regije 1999. godine.

ENSA je razvila i podržala snažna partnerstva između širokog spektra regija. Provela je seminare, konferencije, programe i brojne razmjene praktičara.

Takva suradnja uključuje nekoliko projekata koje financira Europska komisija.
Mreža organizira svoju djelatnost u pet glavnih kategorija: stari i nemoćni, mladi i obitelj, djeca, invaliditet i socijalna uključenost. Jednom godišnje, u suradnji s europskim institucijama, održava se opća skupština kako bi se razmijenila znanja iz rada na lokalnoj razini i aktivno sudjelovalo u kreiranju europskih politika i programa.
U Vänersborg-u (Švedska) održana je generalna skupština ENSA-e na kojoj su sudjelovali njihovi predstavnici. Prezentirajući njihove projekte u implementaciji, rad naše udruge i buduće ciljeve postali su punopravni član ENSA-e. Očekuju još uspješniju 2019. godinu, nove projekte te iznimnu suradnju.