Još jedno Informativno predavanje u sklopu projekta “Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu” održano je u prostorijama općine Stari Jankovci.

Sudionice su informirane o projektu i projektnim aktivnostima koje im omogućuju besplatno educiranje, stjecanje novih znanja i vještina, kao i osnaživanje i povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Sve one mještanke koje su bile spriječene sudjelovati na predavanju više informacija mogu dobiti putem kontakta 032/592-950, kod voditeljice projekta Marijete Jurine.

Projekt “Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu” financira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 660.645 kuna odnosno 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Projekt je usmjeren na smanjenje nezaposlenosti žena u Srijemu kroz povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i radno neaktivnih žena mlađih od 29 i starijih od 45 godina, žena s nižim kvalifikacijama te socijalno ugroženih žena. Navedeni cilj se realizira upravo provedbom specifičnih edukacijskih programa namijenjenih povećanju radne konkurentnosti nezaposlenih žena osiguravajući im nova znanja i vještine, te pružajući im podršku za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

Plan je dakle povećati radnu konkurentnost nezaposlenih žena u Srijemu osiguravajući im nova znanja i vještine potrebne za aktivno uključivanje na tržište rada te bolju podršku kroz mentoriranje i savjetovanje.

Korisnice projekta su dugotrajno nezaposlene žene, mlade žene do 29 godina starosti nezaposlene iznad 6 mjeseci, žene starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci, radno neaktivne žene, mlade žene do 29 godina starosti, bez obzira na vrijeme nezaposlenosti, žene starije od 45 godina, bez obzira na vrijeme nezaposlenosti, Žene s nižim kvalifikacijama i socijalno ugrožene žene.