Hrvatski građani trenutačno dobivaju plin po cijeni koja je prosječno 20 posto niža od tržišne cijene tog energenta, ali tako će biti samo do kraja sezone.
Nakon ove plinske sezone, koja završava 31. ožujka, po svemu sudeći, poskupjet će plin za hrvatska kućanstva.

Valja napomenuti da cijena prema važećim propisima ne smije rasti više od 10 posto jer je cijena za kućanstva još uvijek regulirana i tako će biti sve do travnja 2021.

S obzirom na to da je prosječna potrošnja plina u kućanstvu iznosila oko 1060 kubika godišnje za kuću koja se grije i koristi toplu vodu, to bi značilo da će se trošak za plin jednog kućanstva povećati sa sadašnje 2872 kune godišnje na maksimalnih 3159 kuna godišnje, odnosno za 287 kuna.