Nacionalni Stožer civilne zaštite na prijedlog županijskog Stožera Vukovarsko-srijemske županije donio je Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za našu županiju. Odluku donosimo u cijelosti.

 -Na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 100 osoba, mogu se održavati samo u prostorima u kojima se za jednu prisutnu osobu može osigurati najmanje 4m2 površine te se obvezno vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

 -Na ostalim privatnim i obiteljskim svečanostima, proslavama i okupljanjima može biti prisutno najviše 30 osoba uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i obvezno vođenje evidencije prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

 -Na okupljanjima u zatvorenom prostoru može biti prisutno najviše 100 osoba, a mogu se održavati samo u prostorima u kojima se za jednu prisutnu osobu može osigurati najmanje 3m2 površne te se obvezno vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama ( ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

-Na svim društvenim okupljanjima obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je i nošenje maski za lice ili medicinskih maski.

 -Organizatori sportskih natjecanja obvezni su osigurati uvjete za održavanje natjecanja uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a sportska natjecanja u zatvorenim prostorima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja.

 -Prilikom ulaska u javne ustanove stranke su obvezne nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke.

-U svim zatvorenim prostorima u kojima se obavlja djelatnost trgovine i ustanovama koje obavljaju javnu djelatnost obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski.

-Organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

-Preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

-Preporuka ograničavanja izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi, osim iz medicinskih ili drugih opravdanih razloga sukladno procjeni nadležne osobe koja rukovodi ustanovom ili objektom smještaja.

 -Zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba.

 -Zabrana izlazaka korisnika iz domova za starije i nemoćne osobe, osim zbog medicinski uvjetovanih razloga ili drugih opravdanih razloga, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba.