Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs naglasio je kako će škole ostati decentralizirane u odnosu na mjere koje će Vlada danas odrediti, jer su u njihovu radu već predviđene sve blaže i oštrije mjere. Pritom, objasnio je, sve odluke vezane za rad škola donesene su i donose se u direktnoj suradnji lokalnih stožera i epidemiologa s Ministarstvom obrazovanja i u suradnji toga ministarstva s Nacionalnim stožerom. Napomenuo je da nastava u osnovnim i srednjim školama za sada ostaje kako je zapisano u uputama koje su od samoga starta predviđale sva tri oblika nastave, A, B, i C, koji je online oblik nastave.

Fuchs je, nakon sastanka užega kabineta Vlade, posvjedočio kako je na sastanku zaključeno da je jako važno i prioritetno održavanje nastave “licem u lice”, te da to znači da će se i dalje s lokalnim stožerima na lokalnoj razini procjenjivati situacija. S tim u vezi, spomenuo je situaciju u Varaždinu gdje su, nakon zatvaranja i ostalih institucija, restorana i kafića, srednje škole prešle na C model, odnosno na online nastavu.

Istaknuo je kako se još uvijek procjenjuje da je takav način usklađivanja nastave puno bolja varijanta nego da kompletna Hrvatska prijeđe na online nastavu, a takva bi se odluka, objasnio je, trebala donijeti na nivou vlade, a kasnije bi imala ozbiljne implikacije i na provođenje državne mature, naravno, i na kvalitetu nastave. Što se pak tiče sveučilišta, Fuchs je rekao da se nastava na sveučilištima praktički 70 posto provodi online, ali da se mora uvažiti i činjenica da postoji niz studijskih programa koji se ne mogu u potpunosti izvoditi online, što pogotovo vrijedi na biomedicinska područja, i za neke druge fakultete. Još jednom je poručio i kako se procjenjuje da škole i dalje nisu mjesta širenja zaraze.