U ponedjeljak, 4. ožujka, održana je sjednica Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na kojoj je dužnosti razriješen dugogodišnji direktor Dražen Milinković, dipl.ing.stroj. Dužnost direktora obnašao je od 2004. godine, a sada je otišao na dužnost saborskog zastupnika na koju je izabran na parlamentarnim izborima 2016. godine. Za novog direktora izabran je Ivan Rimac, univ.spec.oec., koji na mjesto direktora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije dolazi s mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Prije toga radio je na poslovima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, bio je direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, a radio je i u privatnom sektoru, kao konzultant za EU fondove.