- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Osoba muškog spola koja se prima u policiju mora pretrčati 2400 metara za najviše 12.49 minuta dok buduća policajka tih šest krugova po atletskoj stazi mora pretrčati barem za 15.58 minuta. Poligon s preprekama budući policajac mora svladati u roku od najviše 3.06 minuta, a njegova kolegica za tri i pol minute. To su kriteriji za provjeru razine tjelesne i motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju, koji su predviđeni izmjenama Pravilnika MUP-a koji je u fazi donošenja, donosi Večernji list.

U postojećem Pravilniku je navedeno da su kriteriji provjere tjelesne i motoričke sposobnosti budućih policajki i policajaca još i indeks tjelesne mase koji mora biti u rasponu od 20 do 30 kg/m², a navedeno je i da poligon natraške žene trebaju prijeći za 12.8 sekundi, a muškarci za najviše 10.9 sekundi. Svi muški kandidati moraju napraviti bar tri skleka na ručama, a žene dva. Buduće policajke moraju napraviti i šest pretklona na švedskoj klupi, a muški najmanje deset. Norma u skoku u dalj s mjesta za nove policajke je 160 cm, a za policajce 197 cm.

Prijedlog pravilnika predviđa poligon koji objedinjava sve motoričko-funkcionalne sposobnosti kandidata koje su se prije mjerile s više zasebnih testova, a to znači da bismo umjesto više zasebnih testova, novim pravilnikom imali samo jedan test, odnosno poligon uz trčanje na 2400 metara. Test poligona prepreka u prijedlogu novog pravilnika objedinjava ukupno sedam testova motoričko-funkcionalnih sposobnosti, dok su se dosad provodila četiri zasebna takva testa.

Osim što prijedlog novog pravilnika predviđa više testova, kažu u MUP-u, u sklopu poligona prepreka njihova težina izvođenja također je na višoj razini. Pa tako navode primjer pretklona na švedskoj klupi koji su po dosadašnjem pravilniku rađeni bez opterećenja, dok su po novom prijedlogu predviđeni s opterećenjem te se rade u slijedu nakon nekoliko prijeđenih prepreka što dodatno otežava kompleksnost.

“Povećanje broja testova i njihove kompleksnosti ujedno znači i procjenu većeg broja različitih sposobnosti nego što je to bilo prije”, tvrde u MUP-u.

Navode i da se funkcionalno-motoričke sposobnosti kandidata moraju provjeriti sukladno predviđenom nastavnom planu i programu, a ako su testovi drukčiji od testova koji se provode tijekom obrazovanja, povećava se mogućnost školskog neuspjeha kandidata što im, napominju, svakako nije u interesu.

Kandidat ili kandidatkinja za zanimanje policajac trebaju posjedovati one sposobnosti koje su bitne u zanimanju za koje se školuju i u uskoj su vezi s poslovima koje sadašnji kandidat, a budući policijski službenik treba obavljati jednoga dana. Slijedom toga su i dosadašnji testovi zamijenjeni novima, kompleksnijima, situacijski i praktično primjenjivijima kao što je to slučaj u testovima trčanja stubama i imitacije vučenja unesrećenog – kažu u MUP-u.

Nova pravila i za vatrogasce

I vatrogasci dobivaju novi Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje posebne razine tjelesne i motoričke sposobnosti osobe koja se prima u vatrogasnu službu, a ti testovi kod vatrogasaca uključuju sklekove na tlu, pregibe trupa, trčanje 270 metara s promjenom smjera, trčanje 2400 metara, zatim plivanje 300 metara (zamjenski test) i hodanje 4000 metara (zamjenski test). Sklekovi i pregibi pritom se izvode dvije minute i broje se samo ispravna ponavljanja.

Rezultati u testovima trčanje 2400 m, trčanje 270 m s promjenom smjera, sklekovi na tlu i pregibi trupa vrednuju se tako da se svakom broju ukupno izvedenih ponavljanja odnosno vremenu postignutom na trčanju pridružuje broj bodova u skladu s dobi i spolom ispitanika. Maksimalan broj bodova je 100 po disciplini. Zamjenski se testovi vrednuju tako da se postignuti rezultat uspoređuje s graničnim vrijednostima u skladu s dobi i spolom.