16 C
Vinkovci
Nedjelja, 19. svibnja 2024.

Novi krug porezne reforme: Ukida se prirez, povećava osobni odbitak, sufinanciraju se doprinosi

Više od autora

- vl promo-

Josipa Haluška
Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr

Vlada je danas predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojega se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama.

“Izmjene koje će ići u proceduru imaju za cilj povećati plaće našim građanima. Riječ je o devet zakona”, rekao je premijer Andrej Plenković.

U sklopu poreznog rasterećenja jedinicama lokalne samouprave ukida se prirez, a i istodobno im se omogućava da same definiraju porez na dohodak. Oni s najnižim plaćama trebali bi profitirati zbog smanjivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Rekao je da se u porezne izmjene ide sada iz nekoliko ciljeva.

“Prvi je da podignemo životni standard građana na način da se povećaju plaće, pogotovo one najniže. To je smisao, cilj ove reforme. Drugo, da se poveća kupovna moć građana, da se smanje nejednakosti. Drugi element je očuvati gospodarski rad i treće je, vrlo bitno, osnažiti fiskalnu autonomiju općina i gradova.”

2024. godina je, pojašnjava Plenković, idealna godina za nova rasterećenja gospodarstva jer projekcije su za 2024. rast 2,6 posto, deficit -1,5 posto, inflacija na 2,8 posto, a javni dug na 59,8 posto. U takvim okolnostima, ako gospodarstvo usporava, a usporava, sad je pravi trenutak daljnje porezno rasterećenje koje bi trebalo stupiti na snagu 2024. godine.

“Ova reforma će pomoći da obuhvatimo one ljudi koji su nažalost bili van dosega poreznog rasterećenja jer velik dio ljudi nije bio u dosegu tzv. poreznih škara. Ova reforma povećat će fiskalnu autonomiju općina i gradova i povećati fiskalnu decentralizaciju”, dodao je.

Osnovni odbitak povećava se s 531 eura na 560 eura.


Što mislite, hoće li porezna reforma doista povećati plaće?

Ključne promjene bit će ukidanje prireza i veća autonomija lokalnih vlasti u određivanju poreznih opterećenja. Oni s najnižim plaćama trebali bi profitirati zbog smanjivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.


”Prvi način je kroz smanjenje poreza na dohodak kao mogućnosti. Puno se govori u Hrvatskoj da su strašno velika davanja na rad. Prema podacima EK-a, prikaz implicitnih poreznih stopa na rad pokazuje da smo među zemljama koje to imaju najmanje na razini EU-a”, kazao je Plenković.

Uz Plenkovića su na predstavljanju i ministar financija Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar gospodarstva Davor Filipović.

Osnovni odbitak povećava se s 531 eura na 560 eura, a ministar financija Marko Primorac kazao je da se kod poreza na dohodak briše pojam osnovice osobnog odbitka.

”Iznosila je 2500 kuna i množina se koeficijentom 1,6. Sada pojednostavljemo to i utvrđujemo iznos osnovnog osobnog odbitka od 560 eura. Za uzdržavane članove se množi s koeficijentima”, kazao je Primorac.

”U nadležnosti je općina i gradova da biraju treba li im prirez. Prirez se računa na porez na dohodak koji ima dvije stope: 20 posto i 30 posto. Najveći krug ljudi je u režimu stope poreza na dohodak od 20 posto. U novom prijedlogu omogućujemo: jedinica lokalne samouprave koja danas ima 10 posto prireza na porez na dohodak od 20, može imati maksimalnu stopu od 22 posto. Imaju jednostavnije administriranje, jedan porez a ne dva, i na taj način mogu zadržati osnovu za istu vrstu prihoda koji imaju”, kazao je premijer.

”Ako čelnici jedinica lokalne samouprave procijene da recimo imaju toliko prihoda pa da to ne mora više biti kako je bilo do sada, onda oni svojim odlukama mogu odlučiti da ono što je nekada bilo 22, sada bude 21 ili 20 i tako omogućiti da ljudima naraste plaća. To je smisao. Ništa im se ne oduzima”, opetovao je Plenković.

Cilj je rasteretiti one s najmanjim primanjima, istaknuo je Primroac.

”Za one koji imaju bruto plaće do 700 eura, imaju fiksni izdatak u iznosu od 300 eura, a za one s plaćama od 700 do 1300 eura, taj izdatak se linearno smanjuje. Umanjenje se izračunava na način da se iznos od 1300 eura umanjen za osnovicu pomnoži s koeficijentom od 0,5. To će biti novost u obračunu doprinosa za mirovinsko osiguranje”, kazao je ministar, a Plenković je odgovarajući na novinarska pitanja rekao da poreza na nekretnine sigurno neće biti u ovom mandatu.

Detalje porezne reforme možete pogledati u dokumentu.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno