6 C
Vinkovci
Nedjelja, 27. studenoga 2022.

Novi sustav grijanja za 1.700 kućanstava u Vinkovcima

Više od autora

- vl promo-


Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Suvremeni energetsko učinkoviti toplinski sustav grijanja jedan je od kapitalnih projekata Grada Vinkovaca koji će biti provedeni EU sredstvima. U izradi je projektno-tehnička dokumentacija, a u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem za realizaciju je osigurano 36 milijuna kuna.
Poznato je kako je na 11. sastanku Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u okviru proširenja Razvojnog sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem potpisano još 13 ugovora vrijednosti od gotovo 180 milijuna kuna za Vukovarsko-srijemsku županiju. Među njima su i ugovori za dva projekta Grada Vinkovaca: Obrazovno-razvojni centar Vinkovci u zgradi Mađarske škole te projekt Suvremeni energetsko učinkoviti toplinski sustav grijanja grada Vinkovaca.
Kao jedinica lokalne samouprave Grad Vinkovci, sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije dužan je poticati i planirati izgradnju i obnovu toplinskih sustava na svom području. Trenutni sustav „gradskog“ grijanja u Vinkovcima raspolaže sa 6 kotlovnica od kojih jedna i to ona najveća, kao energent koristi mazut što uzrokuje veliko onečišćenje zraka i okoliša dimnim plinovima. Ostalih pet kotlovnica koristi zemni plin, no iste su dotrajale i zahtijevaju renovaciju kotlova kao i zamjenu toplinske tehnologije efikasnijom i tehnološki naprednijom. Usluge ovog sustava toplinske energije koristi oko 1.700 krajnjih kupaca smještenih u stambenim zgradama oko navedenih kotlovnica koji će se nakon provedbe imati osiguran suvremen i energetski učinkovit sustav grijanja.
Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije, koja je financirana u okviru Tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2010.“, pristupit će se projektu procijenjene vrijednosti 36.000.000,00 kuna kojim će se izgraditi nova ekološki prihvatljiva plinska kotlovnica umjesto trenutne kotlovnice na mazut u ulici Ante Starčevića, koja trenutno opskrbljuje toplinom 700 vinkovačkih kućanstava smještenih u okolnim zgradama. Osim izgradnje nove kotlovnice, razvojnim sporazumom osigurana je modernizacija postojećih 5 kotlovnica koje koriste zemni plin, po jedna u A.B. Šimića 17, J.J. Strossmayera i A. Starčevića 64 te dvije u ulici Kneza Mislava, a koje zajedno opskrbljuju 1.000 kućanstava. Sukladno izgradnji i modernizaciji kotlovnica, istodobno će se pristupiti zamjeni i dogradnji pripadajućih toplovoda u cilju značajnog smanjenja transportnih gubitaka u distribuciji toplinske energije.

Ovim projektom uspostavit će se cjelovit sustav plinskoga grijanja kao preduvjet za učinkovit i ekološki prihvatljiv načina grijanja, povećanje uštede u konačnoj potrošnji energije, dok će krajnji korisnici toplinskih usluga dobiti ekološki prihvatljiviju uslugu grijanja. Ovim projektom prvenstveno se želi postići smanjenje emisije CO2 u cilju zaštite okoliša i ostvarenja glavnih ciljeva Strategije EUROPA 2020, a dodatnu vrijednost dat će i upotreba obnovljivih izvora energije putem ugradnje fotonaponskog sustava na novoizgrađenoj kotlovnici kojim će se proizvoditi električna energija za potrebe iste.
Provedbu i ovog projekta osigurava Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA, koja se u sedam godina postojanja dokazala kao izvrsna potporna instituacija za pripremu i provedbu projekata. Ulaganjem u obrazovanje i stručno usavršavanje djelatnika oformljen je tim mladih ljudi koji razvojem projektnih ideja i svakodnevnim radom u provedbi projekata mijenjaju izgled ovoga grada.
„Ovaj projekt razvoja toplinske infrastrukture pomoću sustavnih rješenja služi odgovoru na suvremene društvene i infrastrukturne izazove, a djeluje u korist razvoja Vinkovaca i poboljšanja kvalitete života Vinkovčana koji žive na području koje navedene kotlovnice pokrivaju“, ističe gradonačelnik Ivan Bosančić. Zahvaljujući EU sredstvima grad Vinkovci postaje europski grad po mjeri svakog čovjeka dodaje gradonačelnik te zahvaljuje građanima na participativnom sudjelovanju u lokalnoj vlasti, jer ovaj projekt je jedan od rezultata te suradnje.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno