Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potpisao je jučer s predstavnicima 15 uzgojnih udruženja u stočarstvu ugovore o sufinanciranju. Ugovori su rezultat javnog poziva koji je provelo Ministarstvo poljoprivrede, a njihova ukupna vrijednost je 679 tisuća kuna. Sredstva su namijenjena sufinanciranju nabave opreme za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom, DNK verifikaciju roditeljstva, označavanje životinja te genomsko testiranje. Isto tako, navedenim sredstvima sufinancirat će se plaće djelatnika uzgojnih udruženja te nabava uredskog materijala i opreme. “Stalno ponavljam da se samo udruživanjem može postići dobar rezultat. Danas smo dali podršku radu uzgojnih udruženja u sektoru stočarstva. Sufinanciramo im hladni pogon i tako smanjujemo troškove poslovanja. Ovo financiramo nacionalnim sredstvima, ali imamo cijeli niz mjera u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske gdje se potiču proizvođačke grupe i organizacije, pogotovo kada je u pitanju promocija proizvoda”, izjavio je Tolušić. Od 1. siječnja iduće godine na snazi će biti Zakon o uzgoju domaćih životinja koji je prošli tjedan usvojio Sabor, a kojim se želi osigurati učinkovita provedba uzgojnih programa te unaprijediti uzgoj domaćih životinja i stočarsku proizvodnju u Hrvatskoj.

“Bez domaćih životinja nema kvalitetne i zdrave domaće hrane, a time i izvora prihoda za poljoprivrednu zajednicu u ruralnom prostoru. U fokusu Zakona su uzgajivači domaćih životinja koji će voditi uzgojne programe. Samo udruženi i jaki uzgajivači mogu biti tržišno konkurentni. Zato smo za sljedeću godinu osigurali dvostruko više sredstava za uzgojna udruženja”, poručio je ministar Tolušić. Zakon o uzgoju domaćih životinja priznatim uzgojnim udruženjima omogućuje se da u okviru očuvanja životinjskih genetskih resursa steknu status banke gena uzgajajući reprezentativne kolekcije uzgojno valjanih životinja. Na taj način mogu proširiti svoje djelatnosti i aktivno sudjelovati u razmjeni i korištenju živih životinja i njihovog zametnog materijala odnosno steći dodatna financijska sredstva. Priznatim uzgojnim udruženjima se, provedbom planskog i sustavnog uzgojno-selekcijskog rada u okviru odobrenog uzgojnog programa, omogućava stjecanje statusa nove pasmine domaćih životinja. Zakon o uzgoju domaćih životinja zamijenit će Zakon o stočarstvu iz 1997. koji je postavio temelje za uređenje stočarske proizvodnje u Hrvatskoj. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.