Prvi kupac pšenice mora jasno navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji se način parametri kvalitete odražavaju na cijenu, odnosno na koji se način na temelju pojedinog parametra izračunava cijena. Prema tome potrebno je u ugovoru navesti cijenu ili način izračuna cijene za standardnu kvalitetu. Na takav način osigurava se transparentnost sustava otkupa kako za proizvođače tako i za kupce.

Stoji to, između ostaloga, u Pravilniku o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice koji je objavljen u Narodnim novinama, a kojim se, kako navode iz Ministarstva poljoprivrede, osigurava provedba Uredbe EU-a o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Prema odredbama ovoga Pravilnika proizvođač i prvi kupac imaju mogućnost slobodnog pregovaranja o svim elementima pisanog ugovora ili pisane ponude, kao i o svim dodatnim uvjetima, pri čemu se odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju na pisane ugovore o isporuci pšenice sklopljene prije stupanja na snagu Pravilnika.

U izradi Pravilnika o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice kao članovi Povjerenstva sudjelovali su predstavnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. S predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore i Žitozajednice d.o.o. koji su također bili imenovani članovi Povjerenstva za izradu Pravilnika, obavljene su i dodatne pojedinačne konzultacije te je prije donošenja samog Pravilnika postignuto suglasje predstavnika svih dionika na tržištu.

Inače, kao veliki otkupljivači pšenice u istočnoj Hrvatskoj, tvrtke Žito i Granolio ponudile su otkupnu cijenu od 0,95 do 1,20 kuna po kilogramu, ovisno o njezinoj kvaliteti. S obzirom na to da je godina što se tiče proizvodnje pšenice bila prilično problematična, ta cijena ne zadovoljava poljoprivredne proizvođače u Slavoniji koji su složni u procijeni da bi ukupna cijena pšenice u Hrvatskoj trebala biti onakva kakva je na frankfurtskoj burzi, odnosno 1,30 kuna po kilogramu.