4 C
Vinkovci
Četvrtak, 23. ožujka 2023.

Novo povjerenstvo za zaštitu izvora Sikirevci

Više od autora

- vl promo-
Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

Koliko je izvorište Sikirevci važno za kraj koji se iz njega napaja, može se vidjeti i iz toga što Hrvatske vode osnivaju novo Povjerenstvo za pripremu nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Sikirevci. Osim predstavnika Hrvatskih voda u Povjerenstvo će biti imenovani članovi iz ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, županijskih upravnih tijela nadležnih za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, za gospodarstvo i za poljoprivredu te jedinice lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga. “S obzirom na novonastale okolnosti i promjenu u načinu korištenja predmetnog vodocrpilišta pokreće se ponovni postupak imenovanja Povjerenstva, a ranije imenovano Povjerenstvo odlukom od 10. kolovoza 2016. stavlja se izvan snage”, stoji u dopisu generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića upućenog na adrese svih obveznika koji do 30. rujna trebaju dostaviti prijedloge za imenovanje svojih članova, a među njima su i Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija. Još početkom lipnja potpisan je sporazum kojim se iz vodocrpilišta Sikirevci osigurava dovod vode u vodoopskrbni sustav Slavonskog Broda, čime će se omogućiti potrebna količina vode za ljudsku potrošnju i i na taj način dugoročno rješiti pitanje vodoopskrbe na tom području. “Zaštitom crpilišta u našem operativnom dijelu ništa se ne mijenja. Riječ je o vodozaštitnim zonama koje se moraju proglasiti. Vodozaštitno područje zahvaća i neke katastartske čestice, pa sve općine, odnosno naselja u kojima se one nalaze u Povjerenstvo imenuju svoje predstavnike i utvrđuje se što se na tim područjima, koja su svrstana u određene zone, smije ili ne smije raditi”, kaže Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, u čijoj je nadležnosti Regionalni vodovodni sustav istočne Slavonije s centralnom crpnom stanicom u Sikirevcima. Milinković dodaje da je posao oko zaštite crpilišta dio redovite zakonske procedure i u nadležnosti je Hrvatskih voda.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno