Međunarodni dan medicinskih sestara obilježavamo svake godine 12. svibnja, a u spomen na datum rođenja začetnice modernog sestrinstva bolničarke Florence Nightingale, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je ljubav, čovječnost i predanost pozivu, a uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku bolesnih. Ova godina je označena kao godina sestrinstva a ovogodišnje obilježavanje je u fokusu dvomjesečne borbe s pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19, u kojoj su medicinske sestre i medicinski tehničari, zajedno s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima, dale sebe i više od maksimuma. Tim povodom, župan Božo Galić razgovarao je s predstavnicama svih medicinskih sestara i medicinskih tehničara vinkovačke i vukovarske bolnice te domova zdravlja u Vinkovcima, Vukovaru i Županji i Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Istaknuo je dobru suradnju sa zdravstvenim ustanovama, naročito posljednjih mjeseci kada je krenula kriza s koronavirusom, te svima njima odao priznanje za njihovo humano djelovanje i brigu o bolesnicima. Naglasio je da su zaista dale sve od sebe kako bi pružile najbolju moguću uslugu u bolnicama i pomogle u liječenju i bržem oporavak oboljelih osoba.

“Da bi bila medicinska sestra mora se puno toga naučiti, biti spremna dijeliti, pomoći ljudima, jer je to prije svega humani posao. Za taj posao treba imati osjećaja i talenta. Postoji uzrečica koja ih jako dobro opisuje: Ako spasiš život, onda si heroj. Ako spasiš sto života, onda si medicinska sestra. Imamo izuzetno dobru suradnju sa zdravstvenim djelatnicima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u bolnicama, domovima zdravlja, s pojedinim službama, Zavodima za javno zdravstvo i hitnu medicinu, a zahvaljujući toj suradnji rezultati u zdravstvenom sektoru su dobri. Zahvaljujem im na radu, predanosti jer to su ljudi koji pomažu, spašavaju živote i naš život čine ugodnijim. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitam Međunarodni dan sestrinstva”, poručio je župan ovom prilikom.

Agneza Aleksijević, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo u OŽB Vukovar i bolnici hrvatskih veterana, zahvalila je županu Galiću na prijemu i na razgovorima u kojima su istaknuli svoju profesiju kao i poteškoće s kojima se susreću u radu.

“Svi smo svjedoci ovih dana i mjeseci vezano uz koronavirus, sestre su dale veliki obol, kao i uvijek do sada, a davati će i dalje. Brinemo za zdravlje i svih ostalih skupina bolesnih te pružamo skrb onima kojima je potrebna. U ovom poslu važna je ljubav prema ljudima. Kao i u svakoj struci ili profesiji problema ima, koji se rješavaju tako kako nailaze, zahvaljujući i našoj Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara i svima onima koji žive sestrinstvo danas. Onima koji se žele baviti ovim poslom poručujemo da jedino s ljubavlju prema ovom zanimanju možemo dati kvalitetu i kvantitetu ovoj našoj profesiji”, istaknula je. Podsjetimo, prema odrednicama Međunarodne komore medicinskih sestara, zdravlje je ljudsko pravo prema kojem svi imaju pravo na jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, naročito kad im je to najpotrebnije. Medicinske sestre i medicinski tehničari svakako su oni koji prema svojoj ulozi i mogućnostima radnom svakodnevicom to uvijek nastoje pružiti.