Objavljen Javni poziv za odabir organizatora Norijade

0
404

Gradonačelnik Grada Vinkovaca Ivan Bosančić objavio je Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2020.“

Na Javni poziv za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2020.“ mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati događaj koji je predmet ovog Javnog poziva, a političke stranke, udruženja ili slična tijela proizašla iz političkih stranaka ne mogu biti prijavitelji na ovome Javnom pozivu.

Norijada će biti održana u svibnju, a program proslave sastoji se od dva dijela koji se održavaju na dvije različite lokacije. Jedna je pješačka zona grada Vinkovaca, dok je druga pomoćni stadion HNK Cibalije.

U Pozivu stoji kako je organizator dužan u prvom dijelu programa proslave koji se održava na pješačkoj zoni Grada Vinkovaca angažirati domaću tamburašku skupinu koja će izvoditi izvorne pjesme slavonskog kraja, organizirati izvođenje kola – Šokačko kolo maturanata i organizirati snimanje kola. U drugom dijelu programa proslave koji se održava na pomoćnom stadionu HNK Cibalije dužan je organizirati natkrivenu pozornicu, ozvučenje i rasvjetu za zabavni program, glazbeni zabavni program, organizirati posluživanje hrane i pića te kemijske toalete.

Organizator je dužan proslavu prijaviti Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemske županije i svim nadležnim institucijama, ali i provesti potrebne radnje kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika, angažirati zaštitarsku službu, dežurstvo osoblja Hitne medicinske službe.

U proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za organizaciju Norijade. Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca, a ukoliko ponuda prelazi iznos planiranih sredstava, dodatna sredstva organizator je dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je 10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada, a sve detaljnije informacije možete pronaći ovdje.