9 C
Vinkovci
Nedjelja, 25. rujna 2022.

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Županije

Više od autora

- vl promo-


Josipa Haluška
Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Županije u kojemu se pozivaju pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije. Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije. Priznanja Županije su Počast Županije, Nagrada Županije i Povelja Županije. Nagrada ili povelja dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na području gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša te humanitarnog djelovanja. Može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju. Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela, a prijedlog za dodjelu priznanja ne mogu dati tijela Županije, niti političke stranke.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati životopis fizičke osobe s obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja, podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i djelovanja te obrazloženje postignuća zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja. Uz prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično. U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali prijedlog ne obvezuje Odbor glede vrste priznanja koje će predložiti Županijskoj skupštini.

Prijedlozi se mogu podnijeti do 30. rujna na adresu:
Vukovarsko-srijemska županija
Županijska Skupština
Odbor za priznanja
Glagoljaška 27/II
32100 Vinkovci
S naznakom ”Za dodjelu priznanja”.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno