Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, danas, 01.04.2019.godine je objavio: JAVNI POZIV za sufinanciranje prijevoza studenata s područja Vukovarsko – srijemske Županije, za akademsku godinu 2018/2019.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redovni studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-redovni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog       preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog   diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj
-studenti s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

Pored općih uvjeta, pravo na prijevoz mogu ostvariti redovni studenti prema sljedećim kriterijima:

·redovni studenti koji studiraju u Zagrebu,
·studenti koji redovno studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu,
·studenti koji redovno studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na prijevoz, studenti moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju:
·prijavnicu,
·potvrdu o redovnom studiranju,
·presliku osobne iskaznice.

Tražena dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na sljedeću adresu:

Vukovarsko-srijemska županija
Upravni odjel za sport, mlade i demografiju
s naznakom „za prijevoz studenata“
32 100 Vinkovci
Glagoljaška 27

Ovaj javni poziv otvoren je od 01. travnja 2019. godine do utroška novčanih sredstava, a dokumentacija podnesena izvan ovoga roka neće se razmatrati.

Za sva dodatna pitanja zainteresirani studenti mogu se obratiti na broj Upravnog odjela 032/ 344-300, a svi detalji Javnog poziva nalaze se na linku.