16 C
Vinkovci
Subota, 3. lipnja 2023.

Objavljena Metoda za planiranje uključivih i pristupačnih društvenih vrtova – dostupna za preuzimanje

Više od autora

- vl promo-

Udruga žena Vukovar doprinijela je u okviru projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” izradi metode kojom se planiraju društveni vrtovi, pristupačni i uključivi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju! Metoda promiče društveno uključivo i participativno planiranje, pa može poslužiti i za razvoj drugih projekata ili prostora. Dostupna je na webu Udruge žena Vukovar za preuzimanje kao digitalna publikacija, u obliku audio zapisa, a prilagođena je i na lako razumljiv jezik. Tekst metode otvoren je za daljnju razradu.

Želiš isplanirati društveni vrt ili neki drugi prostor ili projekt? Želiš u planiranje uključiti sve osobe na koje se projekt odnosi, uvažiti njihova mišljenja i potrebe? Ako je tvoj odgovor potvrdan, preuzmi metodu za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova i kreni graditi bolju zajednicu bez barijera i diskriminacije za tebe, tvoje dijete, obitelj i sugrađane!

Metoda odgovara na pitanja o tome što moramo znati i učiniti ako želimo participativno i inkluzivno planirati društvene vrtove i kako da takvo planiranje bude uspješno. Temelji se na načelima univerzalnog dizajna te principima permakulture i sudioničke demokracije. Namijenjena je organizacijama civilnog društva, građanskim inicijativama ili građanima, ali i jedinicama lokalne samouprave unutar i izvan Hrvatske koje vode ili sudjeluju u provedbi projekata urbanih i društvenih gradskih vrtova, a žele osigurati uključivost i pristupačnost te adekvatan sadržaj vrtova za sve osobe, u najvećoj mogućoj mjeri.

Metodom zajednice planiraju sadržaj u društvenom vrtu nužan za ostvarenje potreba ranjivih skupina, a koji je ujedno dobar, praktičan i koristan za sve korisnike vrta. U središtu metode je sudjelovanje onih na koje se projekt odnosi u odlučivanju o projektu i njegovom razvoju. Zato metoda može poslužiti i kao model i inspiracija za planiranje drugih projekata usmjerenih društvenoj uključivosti i participaciji ranjivih skupina, kao i svih relevantnih dionika projekta.

– Kako bi bila dostupna svim osobama u najvećoj mogućoj mjeri, metoda je izrađena u nekoliko različitih inačica, u obliku digitalne publikacije, u audio formatu, a prilagođena je i na lako razumljiv jezik. Također, objavljena je i u formatu otvorenom za daljnju razradu. – kaže Jelena Janković iz Udruge žena Vukovar koja je kao partnerska organizacija projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” doprinijela kreiranju metode.


Sve verzije metode dostupne su za preuzimanje na web stranici Zelene Istre koja je izdala metodu.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ovog e-maila isključiva je odgovornost  Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno