Završena je obnova grobljanske kapelice u Komletincima, koja je posvećena Blaženoj Djevici Mariji, podignuta sredinom 19. stoljeća novcem imućne obitelji Mateja Knolla iz Komletinaca, a nalazi se na uzvisini mjesnog groblja, na mjestu prapovijesnog nalazišta tipa Tell.

Kao sačuvani primjer sakralne arhitekture iz 19. stoljeća, osim autentičnosti, ova kapelica ima povijesnu i ambijentalnu, te osobitu tradicijsku i sentimentalnu vrijednost za svoje mještane, kažu stručnjaci opisujući ovu vrijednu građevinu. Zbog svega kapela ima odlike kulturnog dobra te je upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na Listi zaštićenih kulturnih dobara.

Jednobrodna građevina je malih dimenzija s polukružnom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja. Pročelja su obrađena s obilježjima stila kasnog klasicizma. Svojim položajem dominira cijelim okolnim prostorom, a o njenoj posebnosti i slikovitosti koja odražava život slavonskoga kraja u povijesti govori i to što su na toj lokaciji snimljene scene za film “Đuka Begović” Branka Schmidta prema Kozarčevom romanu.

Kapela je nekada služila za održavanje misa zadušnica nakon pokopa, no uslijed vremena, ratnih razaranja, nekorištenja i nedostatka financijskih sredstava došlo je do propadanja i velikih oštećenja na samoj kapeli, zbog čega više nije bila u funkciji. Svjesni vrijednosti i važnosti očuvanja kulturne baštine za društvo i u želji da se na taj način očuva identitet zajednice, Grad Otok je vlastitim sredstvima financirao izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kapele Blažene Djevice Marije, a sama sanacija i rekonstrukcija kapele realizirana je uz sufinanciranje Ministarstva kulture, kroz Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Prijava i provedba projekta realizirana je uz pomoć Otočke razvojne agencije. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.025.000 kuna od čega je Ministarstvo kulture sufinanciralo projekt u vrijednosti 400.000 kuna a ostatak sredstava osigurao je Grad Otok. Realizacijom ovog projekta spriječeno je daljnje propadanje kulturnog dobra, a kapela privedena određenoj tradicijskoj funkciji te se nadamo da će pobuditi zanimanje zaljubljenika kulturne baštine te doprinijeti turističkoj ponudi jer svojim smještajem na uzvisini usred nepregledne ravnice daje živopisnu sliku života i običaja slavonskoga sela”, ističu u Otočkoj razvojnoj agenciji.

Obnova je trajala od 2016. do 2018. godine, u fazama kako je Ministarstvo kulture odobravalo sredstva. U prvoj fazi je rađena konstruktivna sanacija koja je obuhvaćala uklanjanje postojećeg zvonika sa zabatnim zidom zbog urušavanja i izgradnju novog te betoniranje ostalog dijela crkve i zamjenu postojećeg krovišta.

U drugoj fazi završena je konstruktivna sanacija i uređeno pročelje, a treća završna faza obuhvatila je unutarnje uređenje i uređenje prilaza, restauratorske radove i drugo, tako da je konačno obnovljena cijela kapela.