Izvor: N1

Učenici nižih razreda od danas su ponovno u školskim klupama i tim je povodom Marko Košiček, savjetnik ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, govorio o prvom danu i radu škola. Istaknuo je kako još nemaju sve podatke o broju djece koja su došla na nastavu, jer su neke škole samo u jednoj smjeni, a neke su u dvije smjene, pa očekuju da će oko 16 sati znati koliko je učenika danas došlo u školu.

“Svakako će biti više učenika nego u prvom bloku, tada ih je bilo 4000, a sada očekujemo da će postepeno rasti broj učenika u školi. Vjerojatno još ima roditelja koji čekaju da se sustav stabilizira, pa će tada poslati djecu u školu”, rekao je Košiček za N1 i dodao kako je mješoviti model na snazi već dva tjedna, a sada će omjer onih na daljinu biti puno manji.

“Očekujemo da će se strah i nepovjerenje, odnosno subjektivni razlozi smanjivati, ali da će se i objektivni razlozi za neslanje djece u školu smanjivati. Neki osnivači škola još nisu osigurali prijevoz, škole su oštećene, no očekujemo da će se to normalizirati u narednom periodu”, dodao je.

Učenici u učenju na daljinu usvajaju osnovne kompetencije, no teško roditelji mogu ustanoviti pišu li dovoljno dobro, razvijaju li grafomotoriku ili kako čitaju. Takve se sposobnosti kod učenika u prvom i drugom razredu stječu i to je skupina koja bi se trebala vratiti u školu. Predavanje, obrađivanje sadržaja odvijat će se u učionici, a oni učenici koji su doma to će raditi posredstvom Škole na HRT-u 3. Domaće zadaće, ispravci, vrednovanje, jednaki su i kada je u pitanju nastava na daljinu, ali i kada je u pitanju nastava u školi.

Istaknuo je Košiček kako kod povratka u školu svatko ima svoju ulogu i odgovornost u procesu Ministarstvo je tu da postavi pedagoški okvir, osnivači da osiguraju logističko – tehnološki, a ravnatelji su tu da organiziraju provedbu na terenu. Tako je i u mirnodopskim vremenima, a i sada. Što se tiče državne mature, rekao je kako je sve već isplanirano.

“Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi aktivnosti za početak mature i sve ide bez problema. Epidemiološki okvir je donesen još dok su uvjeti bili stroži. U suradnji HZJZ-a i NCVVO-a napravit će se eventualno neka popuštanja oko ulaska u školu, pisanih izjava i slično, ali pisanje mature će ostati kako je planirano, s razmakom od dva metra. No to nije neka novost, i do sada je sjedio po jedan maturant u klupi i bili su na metar udaljenosti, a sada će se taj razmak malo povećati. Zato se učenici od 1-3 razreda srednje škole ne vraćaju, da bi mogli koristiti sve učionice, da bi svi sigurno pristupili ispitima mature. Budući da se ne vraćaju svi srednjoškolci u škole, dogovoreno je koja će srednja škola ugostiti učenike onih škola koje sada nema uvjete za sigurnu tehničku provedbu državne mature”, napomenuo je.